Starfish Education พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม “ตลาดนัดวิชาการ” โรงเรียนบ้านปลาดาว

1 ปีที่แล้ว
728 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม “ตลาดนัดวิชาการ” โรงเรียนบ้านปลาดาว

Starfish Education พาทัวร์ห้องเรียนนวัตกรรม ในงาน “ตลาดนัดวิชาการ” ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นการจัดงานในรูปแบบ Hybrid เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวไปยังโรงเรียนที่สนใจได้ในวงกว้างมากขึ้น 

ในวันที่ 23 กันยายน 2565 Starfish Education นำโดยดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวและคณะครูได้เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการ “ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว” ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมเป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมจัดในรูปแบบ Hybrid คือ โรงเรียนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านปลาดาว (Onsite) หรือติดตามผ่าน Facebook Live ในเพจ Starfish Country Home School Foundation โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่ (Online) ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวไปยังโรงเรียนต่างๆที่สนใจได้ในวงกว้างมากขึ้น และเพื่อตอบโจทย์การจัดกิจกรรมในยุค New Normal 

ซึ่งเนื้อหากิจกรรมโครงการ “ตลาดนัดวิชาการ” ถูกออกแบบมาเพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ได้รับรู้เรื่องราวของโรงเรียนบ้านปลาดาวและได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็นดังนี้ 1. เยี่ยมชมตลาดนัดวิชาการ ซึ่งเป็นการนำผลงานด้านวิชาการของนักเรียนและผลผลิตที่นักเรียนได้ทำเอง เช่น ปุ๋ยคอก, พิซซ่าหน้าอาหารไทย 4 ภาค, เพ้นท์ ผ้า เสื้อ และจานรองจากเปลือกไข่, ภาพวาดศิลปะ, น้ำสมุนไพร, ยาหม่อง, พืชจากการเพาะเนื้อเยื้อ เป็นต้น มาจำหน่ายภายในงาน 2.ห้องเรียนนวัตกรรม 3R (ไทย คณิต อังกฤษ) นวัตกรรมที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นให้แก่คุณครู นำไปปรับใช้ในการฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยได้ 3. การนำเสนอโครงงานโดยใช้ความสนใจเป็นฐาน (Project Based Learning) และโครงงานการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ด้วยกระบวนการ EDICRA เพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นเจ้าของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และบูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาต่างๆ 4.ห้องกิจกรรม Makerspace ให้ไอเดียครูในการจัดพื้นที่นักสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process เพื่อสร้าง Active Learning ในห้องเรียน พร้อมการประเมินผลตามสภาพจริงด้วย Starfish Class แอปพลิเคชั่น 

ในวันงาน มีโรงเรียนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ จำนวน 32 โรงเรียน ทั้งหมด 330 คน ซึ่งเดินทางมาจากหลากหลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังมีผู้ที่สนใจรับชมผ่านช่องทาง Online กว่า 300 คนผ่านระบบออนไลน์ Zoom สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้จากเพจ Facebook Starfish Country Home School Foundation โรงเรียนบ้านปลาดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน เนื่องจากนักเรียนของโรงเรียนบ้านปลาดาวได้แสดงความสามารถและทักษะผ่านการนำเสนอผลงานที่ตนเองได้ทำในเทอมที่ผ่านมาให้แก่ผู้อำนวยการและคุณครูที่สนใจ และทางโรงเรียนบ้านปลาดาวมีความมุ่งหวังว่าหลังจากที่โรงเรียนในเครือข่ายได้เห็นการเปิดบ้าน ตลาดนัดวิชาการ (Open House) ในวันนี้แล้ว จะสามารถนำไอเดียและความรู้จากนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาว ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรม 3R/ กระบวนการ Project Based Learning ด้วยกระบวนการ EDICRA /กระบวนการ Problem Based Learning และห้องเรียน Makerspace/ Learning Box ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process ไปปรับใช้ให้เข้าบริบทโรงเรียนของตนเองได้ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถนะและทักษะที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด