มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมประชุม “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด

1 ปีที่แล้ว
344 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมประชุม “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่แกนนำขยายผล” 7 จังหวัด( นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี) ภายใต้โครงการบริหารจัดการ โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง ( TSQP) ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ทีมวิจัยและประเมินผลโครงการ ทีมโครงการบริหารจัดการ TSQP องค์กรภาคีเครือข่ายโครงการ TSQP ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ และโรงเรียนในเครือข่าย ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ นางธนวรรณ กัลติวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ร่วมขึ้นเสวนาในหัวข้อ ”โรงเรียนพัฒนาตนเอง สู่ทิศทางการขยายผลในปี 2565” โดยหลังงานได้มีการพูดถึงแนวทางการขยายผลในระยะต่อไปด้วยค่ะ 

Share:
|