‘ปลัดมท.’ แจงย้ำ !! หนุนจัดหาชุด ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ แก่นักเรียนขาดแคลน ยันไม่มีแตะงบราชการ

1 ปีที่แล้ว
519 views
โดย Starfish Labz
‘ปลัดมท.’ แจงย้ำ !! หนุนจัดหาชุด ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ แก่นักเรียนขาดแคลน ยันไม่มีแตะงบราชการ

ปลัด มท. ยืนยัน ไม่ใช้งบราชการ ซื้อเครื่องแบบ ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ แจกนักเรียนยากไร้ แต่ใช่เครือข่ายภาคเอกชน-ประชาสังคม มั่นใจเด็กมีใส่ทั่วประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ จัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับบุตรหลานประชาชนที่ขาดแคลนว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ขัดแย้งกัน กระทรวงศึกษาธิการอะลุ่มอล่วยว่า ถ้าไม่มีเครื่องแบบ ถ้าครอบครัวไหนขาดแคลน ไม่มีเงินมาซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีให้ลูกหลาน ก็ให้เรียนได้ โดยอนุโลมให้ใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่และติดสัญลักษณ์ลูกเสือ เช่น ผ้าพันคอ

"กระทรวงมหาดไทย" ได้มอบหมายให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดไปสำรวจดูว่าครอบครัวไหนไม่มีเครื่องแบบ ครอบครัวไหนขาดแคลน พ่อแม่ไม่มีความสามารถจัดหาชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด ให้ลูกหลานสวมใส่ ว่ามีจำนวนกี่ราย กี่ครัวเรือน เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคผู้นำศาสนา ช่วยกันจัดหาเครื่องแบบให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ เพราะกระทรวงมหาดไทยไม่เคยได้รับงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้กับคนที่ยากไร้ได้สวมใส่

นายสุทธิพงษ์ กล่าวภาคว่า มั่นใจว่านักเรียนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ) จะมีชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี เครื่องแบบนักเรียนสวมใส่ มีอุปกรณ์การศึกษาใช้เรียนหนังสือ หากผู้ปกครองประสบปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นครอบครัวของเพื่อนนักเรียนของบุตรหลานได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยาก สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผู้ว่าฯ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อผู้ว่าฯ และนายอำเภอประสาน ผอ.โรงเรียนและครู ช่วยกันสำรวจและทำให้นักเรียนทุกคนได้มีเครื่องแบบ มีอุปกรณ์การเรียนในการเรียนหนังสือเท่าเทียมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ อันเป็นการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้ ปลัดมท.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ให้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยไม่สามารถจัดซื้อชุดลูกเสือได้ เพราะไม่ใช่แค่โรงเรียนในสังกัดของ ศธ.เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ด้วย ดังนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระให้แก่ผู้ปกครอง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถระดมทุนจัดหางบภายในจังหวัดของตัวเองมาบริหารจัดการได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี

“การแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาด ศธ.ได้มีระเบียบคำสั่งการแต่งกายชุดดังกล่าวในการบริหารจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปแล้วว่า ให้ยืดหยุ่นการแต่งกายชุดลูกเสือ และไม่จำเป็นต้องไปสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง และการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือนั้นศธ.ไม่ได้ทำโดยพลการ แต่มีมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ปี 2529 รองรับ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า การแต่งกายด้วยเครื่องแบบดังกล่าวสามารถหาเครื่องหมายที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการเรียนการสอนก็เพียงพอแล้ว เช่น ผ้าพันคอและการสวมวอคเกิ้ล ทั้งกรณีไหนที่ครอบครัวยังพอมีกำลังความสามารถจัดซื้อชุดลูกเสือให้บุตรหลานตนเองสวมใส่ได้ก็ไม่เป็นไร” รมว.ศธ.กล่าว.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : bit.ly/3y6vZVi

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23