‘ปลัดมท.’ แจงย้ำ !! หนุนจัดหาชุด ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ แก่นักเรียนขาดแคลน ยันไม่มีแตะงบราชการ

1 ปีที่แล้ว
737 views
โดย Starfish Labz
‘ปลัดมท.’ แจงย้ำ !! หนุนจัดหาชุด ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ แก่นักเรียนขาดแคลน ยันไม่มีแตะงบราชการ

ปลัด มท. ยืนยัน ไม่ใช้งบราชการ ซื้อเครื่องแบบ ‘ลูกเสือ-เนตรนารี’ แจกนักเรียนยากไร้ แต่ใช่เครือข่ายภาคเอกชน-ประชาสังคม มั่นใจเด็กมีใส่ทั่วประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ จัดหาชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับบุตรหลานประชาชนที่ขาดแคลนว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ขัดแย้งกัน กระทรวงศึกษาธิการอะลุ่มอล่วยว่า ถ้าไม่มีเครื่องแบบ ถ้าครอบครัวไหนขาดแคลน ไม่มีเงินมาซื้อชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีให้ลูกหลาน ก็ให้เรียนได้ โดยอนุโลมให้ใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่และติดสัญลักษณ์ลูกเสือ เช่น ผ้าพันคอ

"กระทรวงมหาดไทย" ได้มอบหมายให้ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดไปสำรวจดูว่าครอบครัวไหนไม่มีเครื่องแบบ ครอบครัวไหนขาดแคลน พ่อแม่ไม่มีความสามารถจัดหาชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด ให้ลูกหลานสวมใส่ ว่ามีจำนวนกี่ราย กี่ครัวเรือน เมื่อมีข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคผู้นำศาสนา ช่วยกันจัดหาเครื่องแบบให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น โดยไม่ได้ใช้งบประมาณราชการ เพราะกระทรวงมหาดไทยไม่เคยได้รับงบประมาณจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้กับคนที่ยากไร้ได้สวมใส่

นายสุทธิพงษ์ กล่าวภาคว่า มั่นใจว่านักเรียนทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ) จะมีชุดลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี เครื่องแบบนักเรียนสวมใส่ มีอุปกรณ์การศึกษาใช้เรียนหนังสือ หากผู้ปกครองประสบปัญหาเดือดร้อน หรือพบเห็นครอบครัวของเพื่อนนักเรียนของบุตรหลานได้รับความเดือดร้อนทุกข์ยาก สามารถแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งผู้ว่าฯ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อผู้ว่าฯ และนายอำเภอประสาน ผอ.โรงเรียนและครู ช่วยกันสำรวจและทำให้นักเรียนทุกคนได้มีเครื่องแบบ มีอุปกรณ์การเรียนในการเรียนหนังสือเท่าเทียมกับเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ อันเป็นการพัฒนาพลเมืองของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้ ปลัดมท.ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ให้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยไม่สามารถจัดซื้อชุดลูกเสือได้ เพราะไม่ใช่แค่โรงเรียนในสังกัดของ ศธ.เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ด้วย ดังนั้นเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ ถือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระให้แก่ผู้ปกครอง เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถระดมทุนจัดหางบภายในจังหวัดของตัวเองมาบริหารจัดการได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี

“การแต่งชุดลูกเสือเนตรนารีหรือยุวกาชาด ศธ.ได้มีระเบียบคำสั่งการแต่งกายชุดดังกล่าวในการบริหารจัดการศึกษาท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปแล้วว่า ให้ยืดหยุ่นการแต่งกายชุดลูกเสือ และไม่จำเป็นต้องไปสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง และการยืดหยุ่นเรื่องเครื่องแต่งกายชุดลูกเสือนั้นศธ.ไม่ได้ทำโดยพลการ แต่มีมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ปี 2529 รองรับ ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่า การแต่งกายด้วยเครื่องแบบดังกล่าวสามารถหาเครื่องหมายที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ในการเรียนการสอนก็เพียงพอแล้ว เช่น ผ้าพันคอและการสวมวอคเกิ้ล ทั้งกรณีไหนที่ครอบครัวยังพอมีกำลังความสามารถจัดซื้อชุดลูกเสือให้บุตรหลานตนเองสวมใส่ได้ก็ไม่เป็นไร” รมว.ศธ.กล่าว.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : bit.ly/3y6vZVi

Share:
|