มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

1 เดือนที่แล้ว
1019 views
โดย Starfish Labz
มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์


วันที่ 8 มีนาคม 2567 Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น พร้อมคณะ เข้าร่วมงาน “มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐” ณ โรงเรียนบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดได้รวมตัวจัด “มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐”

และได้รับเกียรติจาก นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานหนึ่งในไฮไลท์ของงานคือ การจัดนิทรรศการผลงาน Makerspace จาก 11 โรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ) โรงเรียนวัดเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ) โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย์) โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ และโรงเรียนวัดรวก

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสีสัน แต่ละบูธนำเสนอผลงาน Makerspace ที่มีความหลากหลาย สะท้อนถึงบริบทของแต่ละโรงเรียนซึ่งได้นำไปปรับใช้ในการบูรณาการเข้ากับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ช่วยฝึกกระบวนการคิดให้นักเรียน จุดเด่นของผลงาน Makerspace คือ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ต่างๆ ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบกิจกรรมชมรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ให้กับนักเรียนอย่างรอบด้าน มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และแสดงผลงานของนักเรียน ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะสำคัญของเด็กยุคใหม่

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24