STARFISH EDUCATION ผ่านเข้ารอบสุดท้าย DIPROM HEROES 2023 ผู้นำพันธุ์ดี สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม

3 เดือนที่แล้ว
282 views
โดย Starfish Academy
STARFISH EDUCATION ผ่านเข้ารอบสุดท้าย DIPROM HEROES 2023 ผู้นำพันธุ์ดี สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม หรือ DIPROM HEROES 2023 ตามนโยบาย 4 มิติ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม โครงการที่ดำเนินการโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในเดือน มกราคม 2566 จากการคัดเลือกผู้เข้าสมัครมากกว่า 100 กิจการ บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 กิจการ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ ชี้ช่องทางแหล่งเงินทุน และการตลาดให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ 

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าร่วม กิจกรรม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร” กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม (DIPROM HEROES) ภายใต้โครงการการเร่งการจัดตั้ง และขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องแมนดารินแกรนด์บอลรูม (แมนดาริน บี) โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ สามย่าน โดย Starfish Education ได้เข้าร่วม Pitching นำเสนอตัวตน ผ่านความเป็นตัวคุณ ซึ่งได้นำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จากผู้ผ่านเข้ารอบ ทั้งสิ้น 25 กิจการ โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลพันธกิจ วิสัยทัศน์ (Vision, Mission) ซึ่ง Starfish ทำงานด้านพัฒนาการศึกษา นำมาสู่การริเริ่มสร้างโครงการและนวัตกรรมการศึกษามากมายที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งภาพรวมของประเทศ สร้างทางออกของการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) สําหรับทุกคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการอยู่รอดและประสบความสําเร็จในวันนี้และพรุ่งนี้

และในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Co-Creation & Consultation ร่วมกับ Mentor เพื่อพัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการ และได้รับคำแนะนำ ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Relationship Mapping เป็นการหาความเชื่อมโยงระหว่าง Customer, Partner, Community และ Institution

ในเดือน กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (SE - Coperate Networking) ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Graph Hotel Bangkok เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้มีการพบปะ เชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมงานจำนวน 18 หน่วยงานชั้นนำของประเทศ ในการนี้ Starfish ได้แนะนำกิจกรรม FutureEd Fest ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจํากัดของการเรียนรู้ มหกรรมการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมที่น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจ ไอเดีย สู่การจัดการศึกษาที่มีความหมาย ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

และในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้า (Pre-Pitching) ของการสร้างนวัตกรรมร่วมและการปรึกษาแนะนำเชิงลึก (Co-Creation and Consultation) การคัดเลือกธุรกิจเพื่อเข้าสู่การนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน ภายใต้ “การเพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดอย่างเหมาะสม” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก 5-10 กิจการ ที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Final) และผลการตัดสิน บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเป็น 1 ใน 8 ทีมสุดท้ายในการเข้านำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitch Day)

และวันที่ 16-18 ส.ค. 2566 ทาง DIPROM ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุน (Sprint Program)” ณ โรงแรม วิค 3 แบงค็อก เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งงานในครั้งนี้ ได้รับความรู้และเตรียมพร้อมทางด้าน การเตรียมข้อมูลด้านการเงินและบัญชี พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม (Financial Feasibility & Social Impact Assessment) และเทคนิคการเตรียมข้อมูล และการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitch Deck Creation & Perfect Your Pitch) เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าสู่การนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitch Day) ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ The Society อาคารเกษตรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ อย่าลืมส่งกำลังใจให้ทีม Starfish Education ในวันงานด้วยนะคะ


มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด