STARFISH EDUCATION ผ่านเข้ารอบสุดท้าย DIPROM HEROES 2023 ผู้นำพันธุ์ดี สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม

11 เดือนที่แล้ว
435 views
โดย Starfish Academy
STARFISH EDUCATION ผ่านเข้ารอบสุดท้าย DIPROM HEROES 2023 ผู้นำพันธุ์ดี สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม เดินหน้าจัดโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม หรือ DIPROM HEROES 2023 ตามนโยบาย 4 มิติ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเพื่อสังคม โครงการที่ดำเนินการโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในเดือน มกราคม 2566 จากการคัดเลือกผู้เข้าสมัครมากกว่า 100 กิจการ บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 กิจการ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ ชี้ช่องทางแหล่งเงินทุน และการตลาดให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาทักษะการดำเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเครือข่ายกับอุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ 

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ได้เข้าร่วม กิจกรรม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร” กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม (DIPROM HEROES) ภายใต้โครงการการเร่งการจัดตั้ง และขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องแมนดารินแกรนด์บอลรูม (แมนดาริน บี) โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ สามย่าน โดย Starfish Education ได้เข้าร่วม Pitching นำเสนอตัวตน ผ่านความเป็นตัวคุณ ซึ่งได้นำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จากผู้ผ่านเข้ารอบ ทั้งสิ้น 25 กิจการ โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลพันธกิจ วิสัยทัศน์ (Vision, Mission) ซึ่ง Starfish ทำงานด้านพัฒนาการศึกษา นำมาสู่การริเริ่มสร้างโครงการและนวัตกรรมการศึกษามากมายที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งภาพรวมของประเทศ สร้างทางออกของการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) สําหรับทุกคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการอยู่รอดและประสบความสําเร็จในวันนี้และพรุ่งนี้

และในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Co-Creation & Consultation ร่วมกับ Mentor เพื่อพัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการ และได้รับคำแนะนำ ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Relationship Mapping เป็นการหาความเชื่อมโยงระหว่าง Customer, Partner, Community และ Institution

ในเดือน กรกฎาคม 2566 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ (SE - Coperate Networking) ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม Graph Hotel Bangkok เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ได้มีการพบปะ เชื่อมโยงกับองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมงานจำนวน 18 หน่วยงานชั้นนำของประเทศ ในการนี้ Starfish ได้แนะนำกิจกรรม FutureEd Fest ติดบูทส์ไอเดีย เติมเครื่องมือ ขยายขีดจํากัดของการเรียนรู้ มหกรรมการศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนวัตกรรมการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมที่น่าสนใจ สร้างแรงบันดาลใจ ไอเดีย สู่การจัดการศึกษาที่มีความหมาย ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร

และในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้า (Pre-Pitching) ของการสร้างนวัตกรรมร่วมและการปรึกษาแนะนำเชิงลึก (Co-Creation and Consultation) การคัดเลือกธุรกิจเพื่อเข้าสู่การนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน ภายใต้ “การเพิ่มขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและการตลาดอย่างเหมาะสม” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก 5-10 กิจการ ที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้าย (Final) และผลการตัดสิน บริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเป็น 1 ใน 8 ทีมสุดท้ายในการเข้านำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitch Day)

และวันที่ 16-18 ส.ค. 2566 ทาง DIPROM ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมก่อนการระดมทุน (Sprint Program)” ณ โรงแรม วิค 3 แบงค็อก เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งงานในครั้งนี้ ได้รับความรู้และเตรียมพร้อมทางด้าน การเตรียมข้อมูลด้านการเงินและบัญชี พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินควบคู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม (Financial Feasibility & Social Impact Assessment) และเทคนิคการเตรียมข้อมูล และการนำเสนอโมเดลธุรกิจ (Pitch Deck Creation & Perfect Your Pitch) เป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าสู่การนำเสนอโมเดลธุรกิจต่อแหล่งเงินทุน (Pitch Day) ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ณ The Society อาคารเกษตรทาวเวอร์ กรุงเทพฯ อย่าลืมส่งกำลังใจให้ทีม Starfish Education ในวันงานด้วยนะคะ


Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24