พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ยั่งยืน

8 เดือนที่แล้ว
291 views
โดย Starfish Academy
พร้อมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดโอกาสให้กับทางมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำโดย คุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ ได้เข้าพบ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยถึงการทำงานร่วมกัน กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาหลักในการพูดคุยมีที่มาจากยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อพัฒนาพลเมืองให้มีทักษะที่สำคัญ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาจากบุคคล สู่การพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน มีคุณสมบัติแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นบทบาทของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นตัวของเด็กและเยาวชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม ประเทศ เพราะทุกคนมีโอกาสที่จะได้ก้าวเป็นผู้นำในการรับผิดชอบบ้านเมืองในอนาคต

จึงเป็นที่มาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงเดี่ยว และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ผ่านการลงมือทำ (Active Learning)

2. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย Makerspace

3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียนใช้เครื่องมือในการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

ซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำ MOU ร่วมกัน โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูในโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมเชิงเดียว และคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ให้ความสนใจและพร้อมสนับสนุนในการขับเคลื่อนโครงการร่วมกันอย่างเต็มที่ โดยเป้าหมายหลัก คือ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่

Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ก.ค.ศ.เตรียมเปิดใช้ระบบ TMS จับคู่ครูคืนถิ่นมอบให้เป็นของขวัญวันครู ปี 2567

12.01.24

STARFISH ร่วมประชุมครุศาสตร์ จุฬาฯ หารือร่วมกันทำแผนหลักสูตรการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา

20.01.24

กรุงเทพมหานคร จับมือ Starfish Education พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

07.02.24

Starfish Education เข้าพบองคมนตรี สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ทำเนียบองคมนตรี

17.01.24

Starfish Education เข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ ก.ค.ศ. สวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมพูดคุยหารือการทำงานร่วมกัน

19.01.24

ประสานความร่วมมือ องค์กรพันธมิตร สร้างประสบการณ์เรียนรู้ พัฒนาทักษะในอนาคต ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

21.01.24