ภาคีเครือข่าย ร่วมสะท้อนบทเรียน ฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

1 ปีที่แล้ว
464 views
โดย Starfish Academy
ภาคีเครือข่าย ร่วมสะท้อนบทเรียน ฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

ฟื้นฟูการศึกษา อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บทเรียนและทิศทางการทำงานต่อเนื่องในปีการศึกษา 2566 ภาพสะท้อนจากนักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้โครงการโครงการ Booster progamme

ตามที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมโครงการการฟื้นฟูการเรียนรู้ในจังหวัดสมุทรสาครในปีการศึกษา 2565 โดยมีมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในระดับโรงเรียน กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจำนวน 40 โรงเรียน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้จัดทำข้อเสนอและร่างกิจกรรมที่จะจัดการสะท้อนบทเรียนและทิศทางการทำงานการฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอย ดังแนวคิดกิจกรรมการฟื้นฟูการศึกษาเหลียวหลังแลหน้า: ภาพสะท้อนจากนักเรียนผู้ปกครองและโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร

การดําเนินการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมและแบ่งปันประสบการณ์ของโรงเรียนที่เข้าร่วมในจังหวัด สมุทรสาคร ตลอดจนเชื่อมโยงกับการแทรกแซงอื่น ๆ จากระบบ โดยมิได้เพื่อให้เห็นเพียงว่า Booster progamme เป็นคําตอบเดียวสําหรับการฟื้นฟูการศึกษาสําหรับระบบการศึกษาทั้งหมด โดยวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่มีค่าที่จะแบ่งปันกับโรงเรียนอื่น ๆ ในประเทศไทย มีดังนี้

1) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่างๆ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ประสานงานหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการดําเนินการพันธมิตรตามโครงการ Booter

2) เพื่อประสานงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (EEF, UNICEF, Starfish, UTCC รวมถึงหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ในระดับจังหวัด) เพื่อกําหนดแนวคิดการเรียนรู้บทเรียนและแผนงานเพิ่มเติมในจังหวัด สมุทรสาคร

โดยในงานได้มีการถอดความรู้ ภาพสะท้อนจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับการแบ่งปัน เป็นสถาณการณ์การเรียนการสอน ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ, ลูกไม่เคยเรียนแบบออนไลน์ทำให้ผู้ปกครองต้องกลับมาดูแลใส่ใจมากขึ้น, การขาดความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนแบบออนไลน์, ความท้าทายในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน การติดตามการเรียนการสอน, การบริหารการศึกษาและการแก้ไขปัญหาความรู้ถดถอยให้กับผู้เรียน

ช่วงท้าย ทีม Starfish ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนวทาง แผนการรับมือ ถ้าสถานการณ์โควิดกลับมาอีกครั้ง รวมถึงแนวทางในการดำเนินการช่วยเหลือด้านการศึกษา เพื่อทางจังหวัดจะได้นำไปขยายผลดำเนินงานต่อ อาจจะต้องมีคลังข้อมูล คลิปวิดีโอสื่อการสอนต่างๆ มีแผนฉุกเฉิน แผนเผชิญเหตุไว้รองรับสถานการณ์ในอนาคต ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมมือกัน ให้เด็กได้การศึกษาที่ดีที่สุด

Share:
|

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

โรงเรียนปลาดาว คว้ารางวัลชิงชนะเลิศ! เข้ารอบ 10 อันดับสุดท้าย World’s Best School Prizes 2024 ประเภทนวัตกรรม

01.07.24

Starfish Education ปลุกพลังผู้นำ ผ่านโครงการ Future School Leader มุ่งพัฒนาโรงเรียนอนาคต

12.06.24

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำทีมผู้บริหารศึกษาดูงานโรงเรียนปลาดาว มุ่งพัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาระดับสูงของกรุงเทพมหานคร

28.06.24

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Starfish Education ร่วมเสวนา "FORUM ON ACCESSIBILITY AND INCLUSIVENESS" ในงานประชุมสุดยอดผู้นำบูรณาการ STEM ครั้งที่ 4 ในเอเชีย

12.06.24

Starfish Education เข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนบนเวที Global Sustainable Development Congress 2024

14.06.24

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2567

25.06.24