Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

22 วันที่แล้ว
291 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนในโครงการ Starfish Partnership ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Starfish Education โดยมี นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 13 โรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดปรังกาสี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นการทำงาน “ภาคีความร่วมมือ” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย 13 โรงเรียนในโครงการฯ มีดังนี้ 

1. โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 

2. โรงเรียนวัดปรังกาสี

3. โรงเรียนบ้านประจำไม้ 

4. โรงเรียนบ้านไร่ 

5. โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

6.โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

7. โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ

8. โรงเรียนบ้านอูล่อง

9.โรงเรียนบ้านหินตั้ง

10.โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

11. โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม

12.โรงเรียนบ้านท่าดินแดง

13.โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “เห็นได้ว่าการจัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Stafish Partnership ในวันนี้มีวัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้นวัตกรรม Makerspace เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียน เป็นเครื่องมือให้ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ Starfish Labz เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจพัฒนาวิชาชีพของครูและพัฒนาเป้าหมายชีวิตของผู้เรียน สร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน (Starfish Community) การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของโครงการ Starfish Partnership อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆด้าน” 

นอกจากการลงนามร่วมกันแล้ว Starfish Education พร้อมเติมเครื่องมือให้กับคุณครูในโครงการ ผ่าน Workshop Makerspace กับการพัฒนาผู้เรียนสู่อนาคต และ Starfish Labz กับการพัฒนาตนเองต่อความต้องการของครู โดยอาจารย์ธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy และทีมงาน Starfish Education ซึ่งสิ่งที่ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนเพื่อ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ STEAM design process ที่เป็นรูปแบบกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Design Thinking) ในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะให้กับผู้เรียนได้ รวมไปถึง How to หรือความรู้ต่างๆที่คุณครูสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้กับตนเองได้จากแพลตฟอร์ม Starfish Labz

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23