Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

1 ปีที่แล้ว
909 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education ร่วม Pitching  ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 Starfish Education ได้เข้าร่วมกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร” กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม (DIPROM HEROES) ภายใต้โครงการการเร่งการจัดตั้ง และขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องแมนดารินแกรนด์บอลรูม (แมนดาริน บี) โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ สามย่าน 

โดย Starfish Education ได้เข้าร่วม Pitching นำเสนอตัวตน ผ่านความเป็นตัวคุณ ซึ่งได้นำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จากผู้ผ่านเข้ารอบ ทั้งสิ้น 25 กิจการ โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลพันธกิจ วิสัยทัศน์ (Vision, Mission) ซึ่ง Starfish ทำงานด้านพัฒนาการศึกษา นำมาสู่การริเริ่มสร้างโครงการและนวัตกรรมการศึกษามากมายที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งภาพรวมของประเทศ สร้างทางออกของการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) สําหรับทุกคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการอยู่รอดและประสบความสําเร็จในวันนี้และพรุ่งนี้

พร้อมแนะนำแพลตฟอร์มออนไลน์ Starfish Labz (Product) แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศ คอร์สออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังการบรรยาย การอภิปราย หัวข้อ “สิทธิประโยชน์และกระบวนการทำงานกับ SE” โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม - สวส.ร่วมกิจกรรม “Corporate Talk เปิดโอกาสร่วมสร้างนวัตกรรม” การเสวนา นำเสนอสภาพปัญหาเชิงชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังที่ต้องการ ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้ามาสร้างนวัตกรรมร่วมกัน โดยตัวแทนจากองค์กรพันธมิตร (Business partner)และกิจกรรม “SE - Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร” องค์กรพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้คะแนนเพื่อจับคู่ (Matching) ในการสร้างนวัตกรรมร่วมกันต่อไป

Share: