Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

1 เดือนที่แล้ว
409 views
โดย Starfish Academy
Starfish Education ร่วม Pitching  ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 Starfish Education ได้เข้าร่วมกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร” กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม (DIPROM HEROES) ภายใต้โครงการการเร่งการจัดตั้ง และขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องแมนดารินแกรนด์บอลรูม (แมนดาริน บี) โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ สามย่าน 

โดย Starfish Education ได้เข้าร่วม Pitching นำเสนอตัวตน ผ่านความเป็นตัวคุณ ซึ่งได้นำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม โดยวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จากผู้ผ่านเข้ารอบ ทั้งสิ้น 25 กิจการ โดยได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลพันธกิจ วิสัยทัศน์ (Vision, Mission) ซึ่ง Starfish ทำงานด้านพัฒนาการศึกษา นำมาสู่การริเริ่มสร้างโครงการและนวัตกรรมการศึกษามากมายที่สร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งภาพรวมของประเทศ สร้างทางออกของการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education) สําหรับทุกคนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อการอยู่รอดและประสบความสําเร็จในวันนี้และพรุ่งนี้

พร้อมแนะนำแพลตฟอร์มออนไลน์ Starfish Labz (Product) แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศ คอร์สออนไลน์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการศึกษาแนวใหม่ การพัฒนาการเด็ก นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังการบรรยาย การอภิปราย หัวข้อ “สิทธิประโยชน์และกระบวนการทำงานกับ SE” โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม - สวส.ร่วมกิจกรรม “Corporate Talk เปิดโอกาสร่วมสร้างนวัตกรรม” การเสวนา นำเสนอสภาพปัญหาเชิงชุมชนสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และความคาดหวังที่ต้องการ ให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเข้ามาสร้างนวัตกรรมร่วมกัน โดยตัวแทนจากองค์กรพันธมิตร (Business partner)และกิจกรรม “SE - Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร” องค์กรพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ให้คะแนนเพื่อจับคู่ (Matching) ในการสร้างนวัตกรรมร่วมกันต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education สร้างโรงเรียนต้นแบบ Makerspace Learning Center กรุงเทพฯ พร้อมลงพื้นที่ดูงาน "โรงเรียนวัดบางพลัด Model" เปิดบ้านวิชาการ ขยายผลสู่ 10 โรงเรียนเครือข่าย

16.02.23

Starfish Education ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 11 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Makerspace

12.03.23

Starfish Education ร่วม Pitching ในกิจกรรม “SE – Corporate Meetup พบปะองค์กรพันธมิตร”

25.02.23

STARFISH EDUCATION ได้ร่วมเป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “เทคนิคการสอน (Digital Literacy)” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา

25.02.23

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดจัดมหกรรมวิชาการ แสดงผลงาน Makerspace 11 โรงเรียนเครือข่าย

09.03.23

4 หน่วยงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่มีความหมาย (Meaningful Education)

21.03.23