Starfish Education นำทีมพูดคุยสร้างพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) กรุงเทพมหานคร

9 เดือนที่แล้ว
516 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education นำทีมพูดคุยสร้างพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) กรุงเทพมหานคร

Starfish Education นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เข้าพบนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และคุณกรวรรัฏฐ์ วรรัตนวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาภายใต้การดูแลของนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดยการพบปะในครั้งนี้เป็นการหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่าง Starfish Education และ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้จะได้มีการจัดการประชุมร่วมกับ 54 โรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) เพื่อรับฟังแนวทางการสร้างนวัตกรรมจาก 4 ภาคีเครือข่าย ซึ่ง Starfish Educationร่วมเป็น 1 ในภาคีที่จะนำเสนอนวัตกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่จะถึงนี้

โดยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Education Sandbox) กรุงเทพมหานครฯ นั้น จะมีการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา มีการกระจายอำนาจและให้อิสระเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะมีการสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่นภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต่อไป 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23