มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร

11 เดือนที่แล้ว
666 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร

โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ เครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เป็นผู้ลงนาม รวม 22 โรงเรียน พร้อมร่วม Workshop นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมกลางสตาร์ฟิช โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร “รู้สึกยินดีที่ทางโรงเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชมและลงนามร่วมกันเป็นพันธมิตรในการที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษา ซึ่งนวัตกรรมโรงเรียนบ้านปลาดาวสามารถเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันทำงานอย่างเป็นทางการ สิ่งที่อยากให้เกิดคือผลกระทบกับผู้เรียนมุ่งหวังที่จะสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและอยากจะทำให้นวัตกรรมที่ทำขึ้นมีผลกระทบทางบวกกับผู้เรียนของเรา ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะช่วยกันนำนวัตกรรมไปปรับใช้ร่วมแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในฐานะที่เราเป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์”

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก โรงเรียนบ้านปลาดาวได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยตัวแทนเครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเกิดความสนใจจึงได้ติดต่อประสานงานเพื่อขอนำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวโดยมีนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย...

● นวัตกรรมบ้านปลาดาว ที่เน้นการสอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

● การเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือ Project Based Learning (PBL)

● กิจกรรม “Makerspace” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

รมว.ศึกษาฯ มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลดภาระครู –นักเรียน จัดหาแท็บเล็ตฟรี ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา

14.09.23

จังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU พร้อมนำร่อง จัดรูปแบบการศึกษา พัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

14.08.23

‘คุรุสภา’ แถลงหลังมีประเด็นร้อง ‘รมว.ศธ.’ คืนคุรุสภาให้ ‘ครู’ ยกเลิกสอบ ‘ใบประกอบวิชาชีพครู’

08.09.23

“ตรีนุช” ฝากครูบรรจุใหม่ ขยันเก็บเกี่ยวประสบการณ์พัฒนาการศึกษา

17.08.23

"ตรีนุช" เตือนพวกเรียกใต้โต๊ะสอบครู เจอโทษวินัยสูงสุด ย้ำต้องโปร่งใสอย่าเล่นนอกกติกา

25.08.23

เสริมสร้างคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ พัฒนาทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการ Active learning

29.08.23