มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร

1 เดือนที่แล้ว
245 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร

โรงเรียนบ้านปลาดาวจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับ เครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม เป็นผู้ลงนาม รวม 22 โรงเรียน พร้อมร่วม Workshop นวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนบ้านปลาดาว ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมกลางสตาร์ฟิช โรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร “รู้สึกยินดีที่ทางโรงเรียนได้เข้ามาเยี่ยมชมและลงนามร่วมกันเป็นพันธมิตรในการที่จะช่วยกันพัฒนาการศึกษา ซึ่งนวัตกรรมโรงเรียนบ้านปลาดาวสามารถเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันทำงานอย่างเป็นทางการ สิ่งที่อยากให้เกิดคือผลกระทบกับผู้เรียนมุ่งหวังที่จะสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและอยากจะทำให้นวัตกรรมที่ทำขึ้นมีผลกระทบทางบวกกับผู้เรียนของเรา ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะช่วยกันนำนวัตกรรมไปปรับใช้ร่วมแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกันในฐานะที่เราเป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์”

ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก โรงเรียนบ้านปลาดาวได้จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยตัวแทนเครือข่ายตรังเจริญร้อยแก่นสาร ได้เข้ามาเยี่ยมชมและเกิดความสนใจจึงได้ติดต่อประสานงานเพื่อขอนำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามาเรียนรู้หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาวโดยมีนางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาวและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย...

● นวัตกรรมบ้านปลาดาว ที่เน้นการสอนวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

● การเรียนการสอนแบบโครงงาน หรือ Project Based Learning (PBL)

● กิจกรรม “Makerspace” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ซึ่งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

04.11.22

Starfish Education รวมพลังพร้อมสร้างครูแกนนำ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Makerspace Day

24.11.22

Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

28.10.22

3 องค์กรภาคีเครือข่าย เปิดตัวและต้อนรับครูฮีโร่ Season #3 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ท่าน

08.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ยูนิเซฟ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความถดถอยของผู้เรียน จังหวัดสมุทรสาคร

02.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

22.10.22