Starfish Education ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน

1 เดือนที่แล้ว
129 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและทีมผู้บริหาร เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน International Conference on Equitable Education: Together Towards Equity ระหว่างวันที่ 19 และ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ

โดยงานนี้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Equitable Education Fund หรือ EEF) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร (UNESCO Bangkok) องค์การยูนิเซฟ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAPRO) องค์การยูนิเซฟประเทศไทย (UNICEF Thailand) องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) และองค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ในหัวข้อ Equitable Education: Together Towards Equity หรือ ประชุมวิชาการ นานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ก้าวสู่ความเสมอภาคไปด้วยกัน  

สืบเนื่องจากความสำเร็จจากการจัดการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 โดย กสศ.และพันธมิตรได้วางแผนจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครั้งที่ 3 เพื่อสานต่อความริเริ่มต่างๆ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ถดถอยและปัญหาอื่นๆ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักและนำไปสู่การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับประเทศระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ สะท้อนถึงกลยุทธ์ กลไก และ แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นใหม่เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคให้เกิดขึ้นได้ในบริบทต่างๆ และในงานนี้เองยังได้มีตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยและต่างประเทศของเครือข่ายขององค์การยูเนสโก มาร่วมแชร์ประสบการณ์ ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนที่ทรงพลังได้เป็นอย่างดี พร้อมด้วยมีผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำด้านการศึกษา และนักการศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมคำแนะนำ เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับวิธีบรรลุการฟื้นฟูการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบริบทที่หลากหลายในการศึกษาในระบบต่อไป

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

04.11.22

Starfish Education รวมพลังพร้อมสร้างครูแกนนำ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Makerspace Day

24.11.22

Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

28.10.22

3 องค์กรภาคีเครือข่าย เปิดตัวและต้อนรับครูฮีโร่ Season #3 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ท่าน

08.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ยูนิเซฟ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความถดถอยของผู้เรียน จังหวัดสมุทรสาคร

02.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

22.10.22