ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ผ่านไปแล้ว
June 11th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เมื่อเหล่าคุณครูภาษาไทย ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ มารวมตัวกันเล่าเรื่อง วันเปิดเทอมใหม่ของครูหลังหยุดเรียนในช่วงโควิดเมื่อกลับมาเจอเด็กที่ลืมสิ่งที่เรียน ต้องเตรียมฟื้นฟูให้เด็กๆกลับมาเรียนให้ทัน ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะ ได้แลกเปลี่ยนเทคนิค ไอเดียเด็ดๆที่จะมาร่วมแบ่งปันกัน" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 10.06.2022

weerapan
weerapan
Written by: 11.06.2022

นางสาววรรณรท
นางสาววรรณรท
Written by: 11.06.2022

นุชรี
นุชรี
Written by: 11.06.2022

-

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 11.06.2022

-

รัชฎาวรรณ
รัชฎาวรรณ
Written by: 11.06.2022

ได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันทราบแนวทางในการแก้ปัญหาในแต่ละพื้นที่

อังสนา
อังสนา
Written by: 11.06.2022

วันนี้ อบรมสนุก ได้รับความรู้ และแนวคิดดี ๆ มากมายค่ะ

Jarinda Chanplang
Jarinda Chanplang
Written by: 11.06.2022

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 11.06.2022

นางสาวนุสบา
นางสาวนุสบา
Written by: 11.06.2022

พัทธมน
พัทธมน
Written by: 11.06.2022

นางสาวพันธกานต์
นางสาวพันธกานต์
Written by: 11.06.2022

ประทับใจ

นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวพัชราภรณ์
Written by: 11.06.2022

ได้รับความรู้มากมายค่ะ

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 11.06.2022

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์
Written by: 11.06.2022

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูที่เข้าอบรม

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 11.06.2022

นางสาวชลรัตน์
นางสาวชลรัตน์
Written by: 11.06.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 11.06.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 11.06.2022

San Junior
San Junior
Written by: 11.06.2022