ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ผ่านไปแล้ว
June 11th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เมื่อเหล่าคุณครูภาษาไทย ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ มารวมตัวกันเล่าเรื่อง วันเปิดเทอมใหม่ของครูหลังหยุดเรียนในช่วงโควิดเมื่อกลับมาเจอเด็กที่ลืมสิ่งที่เรียน ต้องเตรียมฟื้นฟูให้เด็กๆกลับมาเรียนให้ทัน ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะ ได้แลกเปลี่ยนเทคนิค ไอเดียเด็ดๆที่จะมาร่วมแบ่งปันกัน" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวขวัญชนก
นางสาวขวัญชนก
Written by: 11.06.2022

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 11.06.2022

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 11.06.2022

ณิชชาภัทร
ณิชชาภัทร
Written by: 11.06.2022

ได้ข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

นายกิตติธัช
นายกิตติธัช
Written by: 11.06.2022

การฟื้นฟูกำลังใจครูเเละนักเรียน

ธนยพร
ธนยพร
Written by: 11.06.2022

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 11.06.2022

การฟื้นฟูจากภาวะถดถอย

นางขวัญใจ
นางขวัญใจ
Written by: 11.06.2022

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 11.06.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดการชั้นเรียน การฟื้นฟูความรู้ให้กับนักเรียนเมื่อเปิดเทอมใหม่ๆ

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 11.06.2022

นางบุษราคัม
นางบุษราคัม
Written by: 11.06.2022

ได้รับความรู้มาปรับใช้ เทคนิคแนวทางและพลังบวก

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 11.06.2022

นิภา
นิภา
Written by: 11.06.2022

การจัดกิจกรมที่ง่ายต่อการนำไปใช้แต่ได้ประโยชน์สูงสุด

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 11.06.2022

กรวรรณ
กรวรรณ
Written by: 11.06.2022

ได้รับฟังแนวคิดและตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้จริง

นางสาวบงกชมาศ
นางสาวบงกชมาศ
Written by: 11.06.2022

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 11.06.2022

ได้นำมาปรับใช้กับนร.ได้

มัทนา
มัทนา
Written by: 11.06.2022

แอมป์
แอมป์
Written by: 11.06.2022

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 11.06.2022