ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ผ่านไปแล้ว
June 11th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เมื่อเหล่าคุณครูภาษาไทย ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ มารวมตัวกันเล่าเรื่อง วันเปิดเทอมใหม่ของครูหลังหยุดเรียนในช่วงโควิดเมื่อกลับมาเจอเด็กที่ลืมสิ่งที่เรียน ต้องเตรียมฟื้นฟูให้เด็กๆกลับมาเรียนให้ทัน ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะ ได้แลกเปลี่ยนเทคนิค ไอเดียเด็ดๆที่จะมาร่วมแบ่งปันกัน" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นฤมล
นฤมล
Written by: 11.06.2022

ดีค่ะ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 11.06.2022

ได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอน

นางสาวภคมน
นางสาวภคมน
Written by: 11.06.2022

นางสาวเครือรัตน์
นางสาวเครือรัตน์
Written by: 11.06.2022

นางรุ่งนภา
นางรุ่งนภา
Written by: 11.06.2022

แบ่งปันความรู้ในการนำไปใช้กับนักเรียน

Yo
Yo
Written by: 11.06.2022

ธริศรา
ธริศรา
Written by: 11.06.2022

เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ ได้แนวทางในการแก้ปัญหาเด็กได้อย่างดีค่ะ

ครูต้า
ครูต้า
Written by: 11.06.2022

Lalita
Lalita
Written by: 11.06.2022

นางสุภาพร
นางสุภาพร
Written by: 11.06.2022

นางสาวตินาวรรณ
นางสาวตินาวรรณ
Written by: 11.06.2022

ได้รับความรู้มากมายที่จะใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

นายอภิสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์
Written by: 11.06.2022

ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

นางสาวปัณณิกา
นางสาวปัณณิกา
Written by: 11.06.2022

สุภาภรณ์
สุภาภรณ์
Written by: 11.06.2022

ไอเดียหลากหลาย

นางสาวกฤตยา
นางสาวกฤตยา
Written by: 11.06.2022

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 11.06.2022

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 11.06.2022

จีรพร
จีรพร
Written by: 11.06.2022

สามารถนำไปปรับใช้กับตนเอง

Patchaneeya
Patchaneeya
Written by: 11.06.2022

ได้รับความรู้เพิ่มเติม

ณฐมน
ณฐมน
Written by: 11.06.2022

ดีมาก