ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ฟื้นฟูความรู้ แบบครูที่สู้ไม่ถอย

ผ่านไปแล้ว
June 11th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
"เมื่อเหล่าคุณครูภาษาไทย ครูภาษาอังกฤษ ครูคณิตศาสตร์ มารวมตัวกันเล่าเรื่อง วันเปิดเทอมใหม่ของครูหลังหยุดเรียนในช่วงโควิดเมื่อกลับมาเจอเด็กที่ลืมสิ่งที่เรียน ต้องเตรียมฟื้นฟูให้เด็กๆกลับมาเรียนให้ทัน ซึ่งคุณครูแต่ละท่านจะ ได้แลกเปลี่ยนเทคนิค ไอเดียเด็ดๆที่จะมาร่วมแบ่งปันกัน" เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Suneerat
Suneerat
Written by: 11.06.2022

Wanlop
Wanlop
Written by: 11.06.2022

นางสาวนภาวรรณ
นางสาวนภาวรรณ
Written by: 11.06.2022

ณิชากร
ณิชากร
Written by: 11.06.2022

การจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับผู้เรียน

นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวศิริลักษณ์
Written by: 11.06.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 11.06.2022

ได้ความรู้

นางมาลินี
นางมาลินี
Written by: 11.06.2022

ได้ประโยชน์มากค่ะ

ทราย
ทราย
Written by: 11.06.2022

การทำสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยี

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 11.06.2022

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 11.06.2022

อินธุอร
อินธุอร
Written by: 11.06.2022

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 11.06.2022

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 11.06.2022

สุดยอดเยี่ยมคะ

บุญชูพร
บุญชูพร
Written by: 11.06.2022

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 11.06.2022

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะถดถอยของผู้เรียน แบ่งบันเทคนิคการสอน

วรางคณา
วรางคณา
Written by: 11.06.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 11.06.2022

แนวทางการพัฒนาเด็กในภาวะถดถอยทางการเรียน

b.b
b.b
Written by: 11.06.2022

ดีมาก

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 11.06.2022

พรทิพย์
พรทิพย์
Written by: 11.06.2022

จะนำความรู้ที่ได้ไปสอนในชั้นเรียน