ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ผ่านไปแล้ว
March 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
สนุกไปกับการท่องเที่ยว และศึกษาทุกสถานที่ในโลก ในมุมมองของหลายสาระวิชา ที่ครูสามารถทำความเข้าใจ และปรับใช้กับวิชาที่สอนได้อย่างง่ายๆ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์
Written by: 12.03.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 12.03.2022

การสร้างโครงการ เพื่อบูรณาการการสอน

wansaeng
wansaeng
Written by: 12.03.2022

รอพบกัน version 2

นางธนพร
นางธนพร
Written by: 12.03.2022

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 12.03.2022

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 12.03.2022

สนุกมากค่ะ ได้รับความรู้เรื่องแผนที่กลับไแสอนค่ะ

ศิษฏาภา
ศิษฏาภา
Written by: 12.03.2022

นำไปใช้ในชีวิตจริงได้

Saovanit
Saovanit
Written by: 12.03.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 12.03.2022

นำไปทำกิจกรรมในห้องเรียน

นางสาวพจนีย์
นางสาวพจนีย์
Written by: 12.03.2022

ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

ต้นอ้อในป่าใหญ่
ต้นอ้อในป่าใหญ่
Written by: 12.03.2022

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 12.03.2022

วิภานิตย์
วิภานิตย์
Written by: 12.03.2022

KRUJUNE
KRUJUNE
Written by: 12.03.2022

สามารถนำ google earth ไป ปรับใช้ กับการเรียนการสอนได้คิดว่า นักเรียนน่าจะสนุกกับการเรียนมากขึ้น

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 12.03.2022

อรทัย
อรทัย
Written by: 12.03.2022

แนะนำนักเรียนในการค้นหาสิ่งต่างๆ

นางสุกัลยา
นางสุกัลยา
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้มากขึ้นในการนำข้อมูลไปทำโครงการ

นนทพร
นนทพร
Written by: 12.03.2022

ได้ความรู้มาก

มนัสยา
มนัสยา
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 12.03.2022