ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ผ่านไปแล้ว
March 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
สนุกไปกับการท่องเที่ยว และศึกษาทุกสถานที่ในโลก ในมุมมองของหลายสาระวิชา ที่ครูสามารถทำความเข้าใจ และปรับใช้กับวิชาที่สอนได้อย่างง่ายๆ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 10.03.2022

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 12.03.2022

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 12.03.2022

นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ
Written by: 12.03.2022

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 12.03.2022

พัชรพล
พัชรพล
Written by: 12.03.2022

สุพัชฌา
สุพัชฌา
Written by: 12.03.2022

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 12.03.2022

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 12.03.2022

การบูรณาการกับรายวิชาที่สอน

อัญญ์มณี
อัญญ์มณี
Written by: 12.03.2022

การใช้เครื่องมือgoogle earth สร้างโครงการ

ชนาพร
ชนาพร
Written by: 12.03.2022

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 12.03.2022

นางยุพิน
นางยุพิน
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้ในการใช้ Google Earth ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา , วิทยาศาสตร์ ค่ะ

Yo
Yo
Written by: 12.03.2022

นางสาวฐิติพร
นางสาวฐิติพร
Written by: 12.03.2022

สามารถนำgoogle earthมาปรับใช้ ต่อยอดในการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้เด็กๆได้

อังสนา
อังสนา
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ที่ครูปฐมวัยควรศึกษา/ขอบคุณมากค่ะ

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 12.03.2022

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 12.03.2022

วาทินี
วาทินี
Written by: 12.03.2022

นางอัจฉรา
นางอัจฉรา
Written by: 12.03.2022

ดีค่ะ..ได้รับความรู้ใหม่ๆนำไปพัฒนาตนเอง