ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ผ่านไปแล้ว
March 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
สนุกไปกับการท่องเที่ยว และศึกษาทุกสถานที่ในโลก ในมุมมองของหลายสาระวิชา ที่ครูสามารถทำความเข้าใจ และปรับใช้กับวิชาที่สอนได้อย่างง่ายๆ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอาวาตีฟ
นางสาวอาวาตีฟ
Written by: 12.03.2022

สหัสส์ชัย
สหัสส์ชัย
Written by: 12.03.2022

วสันต์
วสันต์
Written by: 12.03.2022

Saran
Saran
Written by: 12.03.2022

นายอภิสิทธิ์
นายอภิสิทธิ์
Written by: 12.03.2022

รัตนีย์
รัตนีย์
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้และการสร้างสื่อการสอนที่มีเครื่องมืออยู่ใกล้ตัว ดีมากค่ะ

วรรณิภา
วรรณิภา
Written by: 12.03.2022

Verygood

นางสาวจาริณี
นางสาวจาริณี
Written by: 12.03.2022

นายภาณุพันธุ์
นายภาณุพันธุ์
Written by: 12.03.2022

อรณิชา
อรณิชา
Written by: 12.03.2022

นางปัทมา
นางปัทมา
Written by: 12.03.2022

ดารนำมาปรับใช้ในการสอนเด็กพิเศษ

นายภูดิส
นายภูดิส
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

สุพรรษา
สุพรรษา
Written by: 12.03.2022

สุปาณี
สุปาณี
Written by: 12.03.2022

ดีมากค่ะ

โชศิกา
โชศิกา
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ มากมาย

อารีนา
อารีนา
Written by: 12.03.2022