ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

ผ่านไปแล้ว
March 12th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
สนุกไปกับการท่องเที่ยว และศึกษาทุกสถานที่ในโลก ในมุมมองของหลายสาระวิชา ที่ครูสามารถทำความเข้าใจ และปรับใช้กับวิชาที่สอนได้อย่างง่ายๆ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 12.03.2022

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 12.03.2022

วิมล
วิมล
Written by: 12.03.2022

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 12.03.2022

-

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 12.03.2022

Fah
Fah
Written by: 12.03.2022

นีดา
นีดา
Written by: 12.03.2022

Thanyaras
Thanyaras
Written by: 12.03.2022

นายสุทธิพงษ์
นายสุทธิพงษ์
Written by: 12.03.2022

สุรารักษ์
สุรารักษ์
Written by: 12.03.2022

นางสาวภัตติมา
นางสาวภัตติมา
Written by: 12.03.2022

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 12.03.2022

ดวงแก้ว
ดวงแก้ว
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้

Jedsadintorn
Jedsadintorn
Written by: 12.03.2022

รวีวรรณ
รวีวรรณ
Written by: 12.03.2022

ได้เรียนรู้การใช้งาน google earth ในรูปแบบเชิงworkshopที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน ได้แนวความคิดใหม่ๆที่จะออกแบบการสอนให้สนุกสนานและนักเรียนได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ตื่นเต้นในการเรียนรู้

ภาณุพงศ์
ภาณุพงศ์
Written by: 12.03.2022

นางสุพัตรา
นางสุพัตรา
Written by: 12.03.2022

เหมือนได้ท่องเที่ยวรอบโลกค่ะ

นายนฤพงษ์
นายนฤพงษ์
Written by: 12.03.2022

อาอีเสาะ
อาอีเสาะ
Written by: 12.03.2022

ได้รับความรู้สามารถนำไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีฝึกให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 12.03.2022