กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

ผ่านไปแล้ว
April 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบ่งปันเคล็ดลับการใช้งาน Padlet แบบ Advance และ Update ล่าสุด บอกหมดเปลือกไม่มีกั๊ก แชร์กลยุทธ์เทคนิคการใช้ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ยังไงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง *เหมาะสำหรับคุณครูที่ใช้ Padlet เป็นอยู่แล้ว มาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานในระดับสูงขึ้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

San Junior
San Junior
Written by: 01.04.2023

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 01.04.2023

ศรุดา
ศรุดา
Written by: 01.04.2023

-

นายประเสริฐ
นายประเสริฐ
Written by: 01.04.2023

ดีมากครับ จะนำไปประยุกต์ใช้

กฤตกา
กฤตกา
Written by: 01.04.2023

ได้เทคนิคเพื่อนำมาใช้ปรับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ปิยธิดา
ปิยธิดา
Written by: 01.04.2023

ได้รับความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสอนเพิ่มมากขึ้น

Kai
Kai
Written by: 01.04.2023

การใช้packet ขั้นadvance ในการสอน

นางสาวรุสมี
นางสาวรุสมี
Written by: 01.04.2023

ได้เทคนิคใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้

Sunisa
Sunisa
Written by: 01.04.2023

นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นายนพดล
นายนพดล
Written by: 01.04.2023

เทคนิคการใช้ padlet ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 01.04.2023

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 01.04.2023

จุลลดา
จุลลดา
Written by: 01.04.2023

-

weerapan
weerapan
Written by: 01.04.2023

นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
Written by: 01.04.2023

รู้วิธีการสร้างpadlet ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 01.04.2023

นายวสันต์
นายวสันต์
Written by: 01.04.2023

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ

นางสาวเมธาวี
นางสาวเมธาวี
Written by: 01.04.2023

เมธี
เมธี
Written by: 01.04.2023

นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับ และประยุกต์ใช้ในในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวนิสารีหะ
นางสาวนิสารีหะ
Written by: 01.04.2023

สามารถนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ไม่น่าเบื่อ