กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

ผ่านไปแล้ว
April 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบ่งปันเคล็ดลับการใช้งาน Padlet แบบ Advance และ Update ล่าสุด บอกหมดเปลือกไม่มีกั๊ก แชร์กลยุทธ์เทคนิคการใช้ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ยังไงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง *เหมาะสำหรับคุณครูที่ใช้ Padlet เป็นอยู่แล้ว มาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานในระดับสูงขึ้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 01.04.2023

น้ำมนตร์
น้ำมนตร์
Written by: 01.04.2023

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 01.04.2023

นำไปใช้สอนในห้องเรียน

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 01.04.2023

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 01.04.2023

Duangruethai
Duangruethai
Written by: 01.04.2023

ได้เรียนรู้การใช้ Padlet แบบ ฟกอฟืแำ บางอย่างที่เคยใช้มาก่อนก็ไม่เคยรู้ ใช้เท่าที่พอใช้ได้ แต่วันนี้ได้รู้ละเอียดมากขึ้น

เชวง
เชวง
Written by: 01.04.2023

นางวิไลลักษณ์
นางวิไลลักษณ์
Written by: 01.04.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 01.04.2023

การสอนการคิด

Narumon
Narumon
Written by: 01.04.2023

ได้รับความรู้การใช้งานpadlet และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง padlet

นางสุวลักษณ์
นางสุวลักษณ์
Written by: 01.04.2023

แนวทางการสอนโดยใช้Padlet

Richavee
Richavee
Written by: 01.04.2023

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 01.04.2023

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 01.04.2023

สุภลักษณ์
สุภลักษณ์
Written by: 01.04.2023

ได้ความรู้การใช้padlets ที่นำไปประยุกต์การทำงานได้ดีเยี่ยม

Acharaporn
Acharaporn
Written by: 01.04.2023

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 01.04.2023

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 01.04.2023

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 01.04.2023

ดีมากค่ะ

ปี
ปี
Written by: 01.04.2023

ได้รับความรู้ใหม่ๆน่าสนใจ