กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

ผ่านไปแล้ว
April 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบ่งปันเคล็ดลับการใช้งาน Padlet แบบ Advance และ Update ล่าสุด บอกหมดเปลือกไม่มีกั๊ก แชร์กลยุทธ์เทคนิคการใช้ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ยังไงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง *เหมาะสำหรับคุณครูที่ใช้ Padlet เป็นอยู่แล้ว มาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานในระดับสูงขึ้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 01.04.2023

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 01.04.2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา  ศุขไพบูลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
Written by: 01.04.2023

นำไปปรับใช้ในการออกแบบการสอน

Pongsak
Pongsak
Written by: 01.04.2023

Advance Padlet

Mayura
Mayura
Written by: 01.04.2023

Perfect

จุลลดา
จุลลดา
Written by: 01.04.2023

Suneerat
Suneerat
Written by: 01.04.2023

Tua Jintana
Tua Jintana
Written by: 01.04.2023

วิทยากรบรรยายสนุก กระชับ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานดีมากค่ะ

วิไลวรรณ
วิไลวรรณ
Written by: 01.04.2023

นำไปปรับใช้ในการสอน

พนิดา
พนิดา
Written by: 01.04.2023

รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนให้น่าสนใจมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 01.04.2023

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 01.04.2023

ได้รับความรู้ที่ดีมากๆค่ะ

กชวิมล
กชวิมล
Written by: 01.04.2023

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 01.04.2023

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 01.04.2023

สุดยอด

ไปรชุกรณ์
ไปรชุกรณ์
Written by: 01.04.2023

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 01.04.2023

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 01.04.2023

ได้รับความรู้ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ชฎิล
ชฎิล
Written by: 01.04.2023

ดีมากๆเลบครับ กำลังงงกับฟังก์ชั่นใหม่พอดีเลย

นายประกิต
นายประกิต
Written by: 01.04.2023

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานของเครืองมือที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน pedlet ที่มีการอัพเดพใหม่