กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

กลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือ (EP2)

ผ่านไปแล้ว
April 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แบ่งปันเคล็ดลับการใช้งาน Padlet แบบ Advance และ Update ล่าสุด บอกหมดเปลือกไม่มีกั๊ก แชร์กลยุทธ์เทคนิคการใช้ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ยังไงจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง *เหมาะสำหรับคุณครูที่ใช้ Padlet เป็นอยู่แล้ว มาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานในระดับสูงขึ้น
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 01.04.2023

Montha
Montha
Written by: 01.04.2023

ภัทรา
ภัทรา
Written by: 01.04.2023

ได้ความรู้การใช้padlet

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 01.04.2023

นายปิยะพงษ์
นายปิยะพงษ์
Written by: 01.04.2023

ทราบกลยุทธ์การใช้ Padlet “ขั้นสูง” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบร่วมมือครับ

นางสาวสินีนาฏ
นางสาวสินีนาฏ
Written by: 01.04.2023

อรัญญา
อรัญญา
Written by: 01.04.2023

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 01.04.2023

Yo
Yo
Written by: 01.04.2023

ธนัชพร
ธนัชพร
Written by: 01.04.2023

ได้รับความรู้มากค่ะสามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาการเรียนการสอนได้

Kusalin
Kusalin
Written by: 01.04.2023

เข้าใจการใช้งานของ pallet มากขึ้น

นางสาวณฐิณี
นางสาวณฐิณี
Written by: 01.04.2023

ได้รับการ workshop อย่างสนุกและได้ความรู้นำไปสอนนักเรียนค่ะ

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 01.04.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 01.04.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 01.04.2023

-

แพทตี้
แพทตี้
Written by: 01.04.2023

-

เจริญ
เจริญ
Written by: 01.04.2023

รู้จัก padlet ขั้นสูงมากขึ้นกว่าเดิม

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 01.04.2023

นางสาวอุษา
นางสาวอุษา
Written by: 01.04.2023

-

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 01.04.2023