วิดีโอ

Learning Culture for Education
Learning Culture for Education
มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ให้กับนักเรียน ครู บุลคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา

3 วิดีโอ for "Learning Culture for Education"

Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
08:52
Starfish Academy

Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace

Starfish Academy
109 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 1 พื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace
Module 1 School Leadership Workshop
01:58:27
Starfish Academy

Module 1 School Leadership Workshop

Starfish Academy
112 views • 3 ปีที่แล้ว
Module 1 School Leadership Workshop
พ่อครูมานิตย์ "ศิลปะไตยวนคนเมืองล้านนา"
04:07
Starfish Academy

พ่อครูมานิตย์ "ศิลปะไตยวนคนเมืองล้านนา"

Starfish Academy
412 views • 4 ปีที่แล้ว
พ่อครูมานิตย์ "ศิลปะไตยวนคนเมืองล้านนา"