คอร์ส

Learning Culture for Education
Learning Culture for Education
มีความเข้าใจถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้และการสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ให้กับนักเรียน ครู บุลคลากร เสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามารถในการทำงานร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา

0 คอร์ส for "Learning Culture for Education"