พัฒนาการเด็ก

พัฒนาการของเด็กจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุและสิ่งแวดล้อม บางคนมีพัฒนาการที่เร็ว หรือบางคนคนมีพัฒนาการที่ช้า ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมและได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย

น้องใบหยก
03:27

น้องใบหยก

Starfish Academy
Starfish Academy
14 views 15 วันที่แล้ว
น้องใบหยก
น้องออสซี่
03:46

น้องออสซี่

Starfish Academy
Starfish Academy
243 views 1 เดือนที่แล้ว
น้องออสซี่
NICFD 2020
07:58

NICFD 2020

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
80 views 8 เดือนที่แล้ว
NICFD 2020
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
06:04

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
72 views 8 เดือนที่แล้ว
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
02:54

โครงการพัฒนาวิชาชีพ

Starfish Academy
Starfish Academy
32 views 11 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
น้องปรายข้าว Child Development
02:44

น้องปรายข้าว Child Development

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
195 views 1 ปีที่แล้ว
น้องปรายข้าว Child Development
ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร
02:41

ปรับพฤติกรรมลูกโดยไม่ต้องลงโทษ...ทำอย่างไร

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
04:08

ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"

Starfish Academy
Starfish Academy
692 views 1 ปีที่แล้ว
ด.ช.ธวัชชัย "นักประดิษฐ์ตัวน้อย"
"Keynote"
05:00

"Keynote"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
307 views 1 ปีที่แล้ว
"Keynote"
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
06:52

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

Starfish Academy
Starfish Academy
1024 views 1 ปีที่แล้ว
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
06:11

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
Starfish Academy
1026 views 1 ปีที่แล้ว
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
05:36

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
527 views 1 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
358 views 1 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"