วิดีโอ

พัฒนาการเด็ก
พัฒนาการเด็ก
พัฒนาการของเด็กจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุและสิ่งแวดล้อม บางคนมีพัฒนาการที่เร็ว หรือบางคนคนมีพัฒนาการที่ช้า ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมและได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย

24 วิดีโอ for "พัฒนาการเด็ก"

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
06:11

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
Starfish Academy
1466 views 2 ปีที่แล้ว
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
05:36

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
823 views 2 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
406 views 2 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:39

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
Starfish Academy
63 views 2 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ
04:24

วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
17189 views 6 ปีที่แล้ว
วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ