วิดีโอ

พัฒนาการเด็ก
พัฒนาการเด็ก
พัฒนาการของเด็กจะแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคลอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอายุและสิ่งแวดล้อม จึงต้องส่งเสริมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย

27 วิดีโอ for "พัฒนาการเด็ก"

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
06:52
Starfish Academy

น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"

Starfish Academy
2033 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องแดนไท "นักออกแบบบอร์ดเกม"
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
06:11
Starfish Academy

น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
1510 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
05:30
Starfish Academy

น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5

Starfish Academy
694 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องยินดี: เด็กอัจฉริยะ คิดค้นการใช้มอส กำจัด PM2.5
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
05:36
Starfish Academy

น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น

Starfish Academy
627 views • 4 ปีที่แล้ว
น้องสีฝุ่น See Foon : บ้านเรียนเปื้อนฝุ่น
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
05:57
Starfish Academy

"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"

Starfish Academy
1915 views • 4 ปีที่แล้ว
"แนวคิดและนโยบายในการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21"
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
03:13
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
1131 views • 4 ปีที่แล้ว
ปรายข้าว "รองเท้าจากกล่องนม"
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
03:32
โรงเรียนบ้านปลาดาว

ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"

โรงเรียนบ้านปลาดาว
433 views • 4 ปีที่แล้ว
ฟิฟ่า "เด็กสร้างบ้าน"
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
03:01
Starfish Academy

นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"

Starfish Academy
696 views • 4 ปีที่แล้ว
นักสร้างแรงบันดาลใจ "Follow Your Dream"
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
06:28
Starfish Academy

Teacher’s Story ทีม B2J prodution

Starfish Academy
108 views • 4 ปีที่แล้ว
Teacher’s Story ทีม B2J prodution
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:39
Starfish Academy

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
66 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ
04:24
โรงเรียนรุ่งอรุณ

วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
19556 views • 8 ปีที่แล้ว
วันหนึ่งที่อนุบาลรุ่งอรุณ