2 results for "ความเท่าเทียม"

ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”

ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”

Starfish Academy
Starfish Academy

ในช่วงที่เราเป็นเด็ก เราไม่เคยคาดหวังถึงความแตกต่าง หรือความแหลกหลายที่เราจะได้พบ การแสดงออกในตอนนั้น ในช่วงที่เรายังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี อาจเป็นการทำร้ายใครบางคน เพียงเพราะเรารู้น้อย และไม่เข้าใจความหลากหลายอย่างถูกต้อง เมื่อเวลาล่วงเลย เ ...

587 views 17.08.20
ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”
สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก

สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก

Starfish Academy
Starfish Academy

ความแตกต่างในเรื่องต่างๆ อย่างเรื่อง หน้าตา ผิวพรรณ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ทำให้คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกถึงความเท่าเทียมกันของสังคม ซึ่งเด็กๆ ควรมีความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะเมื่อลูกเห็นคุณค่าแล้วจะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกเจอโลกภายนอกนั้นลดล ...

3510 views 05.06.20
สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก