Hashtag ความเท่าเทียม

3 results for "ความเท่าเทียม"

ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”

ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”

Starfish Academy
Starfish Academy

ในช่วงที่เราเป็นเด็ก เราไม่เคยคาดหวังถึงความแตกต่าง หรือความแหลกหลายที่เราจะได้พบ การแสดงออกในตอนนั้น ในช่วงที่เรายังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี อาจเป็นการทำร้ายใครบางคน เพียงเพราะเรารู้น้อย และไม่เข้าใจความหลากหลายอย่างถูกต้อง เมื่อเวลาล่วงเลย เ ...

987 views 10.03.22
ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”
สิทธิเหนือร่างกาย สอนลูกง่ายๆ ได้อย่างไร

สิทธิเหนือร่างกาย สอนลูกง่ายๆ ได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy

ข่าวคราวเด็กๆ ถูกล่วงละเมิดจากผู้ใหญ่ที่ควรไว้ใจได้ มีมาให้ได้ยินไม่ขาดระยะ จนน่าจะทำให้คนเป็นพ่อแม่เกิดความวิตกกังวลใจไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำนั้น เป็นผู้ที่เด็กๆ มักรู้สึกว่าพวกเขามี “อำนาจเหนือกว่า” ไม่ว่าจะเป็นครู หรือญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด สิ่งเดียวที่จะป้อ ...

3409 views 25.11.21
สิทธิเหนือร่างกาย สอนลูกง่ายๆ ได้อย่างไร
สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก

สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก

Starfish Academy
Starfish Academy

ความแตกต่างในเรื่องต่างๆ อย่างเรื่อง หน้าตา ผิวพรรณ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ทำให้คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกถึงความเท่าเทียมกันของสังคม ซึ่งเด็กๆ ควรมีความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะเมื่อลูกเห็นคุณค่าแล้วจะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกเจอโลกภายนอกนั้นลดล ...

4735 views 25.11.21
สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก