Hashtag ความเท่าเทียม

4 results for "ความเท่าเทียม"

เพราะเราทุกคน เป็นหนึ่งเดียวกัน

เพราะเราทุกคน เป็นหนึ่งเดียวกัน

Starfish Academy
Starfish Academy
4961 views • 03.07.23

ความหลากหลายทางเพศไม่ซับซ้อน แค่เริ่มเปิดใจและเรียนรู้ ทั่วโลกต่างพากัน พูดถึงประเด็นเรื่องนี้ โดยเฉพาะในเดือน มิถุนายน Pride Month ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่โลกใบนี้เปิดรับมากขึ้น แต่ก็ยังเกิดการบูลลีในสังคม การใช้คำพูดดูถูกกับ LGBTQ และรุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่ ...

เพราะเราทุกคน เป็นหนึ่งเดียวกัน
ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”

ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”

Starfish Academy
Starfish Academy
1667 views • 10.03.22

ในช่วงที่เราเป็นเด็ก เราไม่เคยคาดหวังถึงความแตกต่าง หรือความแหลกหลายที่เราจะได้พบ การแสดงออกในตอนนั้น ในช่วงที่เรายังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี อาจเป็นการทำร้ายใครบางคน เพียงเพราะเรารู้น้อย และไม่เข้าใจความหลากหลายอย่างถูกต้อง เมื่อเวลาล่วงเลย เ ...

ชวนลูกเรียนรู้ความหลากหลายของ ”มนุษย์”
สิทธิเหนือร่างกาย สอนลูกง่ายๆ ได้อย่างไร

สิทธิเหนือร่างกาย สอนลูกง่ายๆ ได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
4322 views • 25.11.21

ข่าวคราวเด็กๆ ถูกล่วงละเมิดจากผู้ใหญ่ที่ควรไว้ใจได้ มีมาให้ได้ยินไม่ขาดระยะ จนน่าจะทำให้คนเป็นพ่อแม่เกิดความวิตกกังวลใจไม่น้อย โดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำนั้น เป็นผู้ที่เด็กๆ มักรู้สึกว่าพวกเขามี “อำนาจเหนือกว่า” ไม่ว่าจะเป็นครู หรือญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิด สิ่งเดียวที่จะป้อ ...

สิทธิเหนือร่างกาย สอนลูกง่ายๆ ได้อย่างไร
สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก

สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก

Starfish Academy
Starfish Academy
5554 views • 25.11.21

ความแตกต่างในเรื่องต่างๆ อย่างเรื่อง หน้าตา ผิวพรรณ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ทำให้คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกถึงความเท่าเทียมกันของสังคม ซึ่งเด็กๆ ควรมีความเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะเมื่อลูกเห็นคุณค่าแล้วจะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อลูกเจอโลกภายนอกนั้นลดล ...

สิทธิความเท่าเทียมที่พ่อแม่ควรสอนลูก