self-directed learning ปลูกทักษะเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Starfish Academy
Starfish Academy 232 views • 1 เดือนที่แล้ว
self-directed learning ปลูกทักษะเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สำหรับวัยรุ่น การเรียนรู้ด้วยตนเองถือเป็นเรื่องท้าทาย แต่หากได้ฝึกฝน ทักษะนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากในอนาคต เพราะเมื่อสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ก็จะสามารถปรับตัวและก้าวทันโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างทันท่วงที

บทความนี้ StarfishLabz มีข้อมูลเกี่ยวกับ Self-directed learning ซึ่งอาจจัดได้ว่าเป็นทักษะแห่งอนาคตที่สำคัญอีกทักษะหนึ่ง พร้อมวิธีที่พ่อแม่จะช่วยให้ลูกเป็นนักเรียนรู้ด้วยตนเองมาฝากกันค่ะ 

Self-directed learning คืออะไร?

Self-directed learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือบางคนเรียกว่าการเรียนรู้แบบนำตนเอง คือ วิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียน วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลความก้าวหน้าของการเรียนด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไม่ได้อยู่ในห้องเรียน หรือจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

การเรียนรู้ด้วยตนเองถือเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ซึ่งเหมาะสมอย่างมากสำหรับการเตรียมพร้อมสู่โลกอนาคตที่ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ จะช่วยทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและอยู่ในโลกอนาคตอย่างมีความสุขได้

Self-directed learning ทำไมจึงสำคัญ

ยุคที่องค์ความรู้ต่างๆ มีอยู่มากมาย เทคโนโลยีอันทันสมัยได้เชื่อมโลกทั้งใบไว้ด้วยกัน ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ หาง่ายได้เพียงปลายนิ้ว แต่จะมีประโยชน์อะไรหากองค์ความรู้ทั้งหมดนั้น ไม่ถูกเรียนรู้

การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงมีความสำคัญตรงที่ เป็นทักษะสำหรับอนาคตที่เด็กทุกคนควรมี เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ยิ่งใครเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดีเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น นอกจากนี้ การเรียนรู้ด้วยตนเองยังมีประโยชน์ต่อผู้เรียน 4 ประการ เรียกสั้นๆ ว่า S.E.F.L คือ

  • S-Satisfaction การเรียนรู้ด้วยตนเองตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ตรงวัตถุประสงค์ ทำให้เกิดความพอใจในการเรียน และนำมาซึ่งความสุขในการเรียนรู้
  • E-Everyone ทุกคนมีสิทธ์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จึงไม่ได้จำกัดเพศ อายุ หรือฐานะ สามารถเรียนรู้เรื่องอะไร เมื่อใดก็ได้ การเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือเฉพาะนักเรียนเสมอไป
  • F-Flexibility การเรียนรู้ด้วยตัวเองมีความยืดหยุ่นสูง เพราะผู้เรียนบริหารจัดการการเรียนด้วยตนเอง ทำให้มีอิสระ ขยายขีดจำกัดการเรียนไปได้ทุกที่ ทุกเวลา และการเรียนเมื่อผู้เรียนพร้อมที่สุด ย่อมเกิดประโยชน์มากกว่า
  • Life–Long การเรียนรู้ด้วยตัวเองจัดเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงถือเป็นทักษะแห่งอนาคตที่ควรมี

พ่อ แม่ โรงเรียน ร่วมมือสร้างทักษะเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญในการฝึกทักษะเรียนรู้ด้วยตนเอง การร่วมมือกันทั้งที่บ้านและโรงเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจะทำให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจทำได้โดยมอบหมายงานที่เด็กๆ ทำเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบกระบวนการ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงเพื่อให้การฝึกทักษะเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จ คือ

  • การควบคุมตนเอง และ ความรับผิดชอบ ผู้ปกครองและคุณครู ควรมั่นใจว่างานที่มอบหมายให้เด็กๆ ทำนั้น เป็นงานที่เด็กได้แสดงความคิดเห็น ใส่ความเป็นตัวเอง วางแผน ดำเนินการด้วยตนเองจริงๆ ทั้งรูปแบบการทำงาน จนถึงระยะเวลา เพื่อฝึกให้เด็กๆ ควบคุมตนเองและมีความรับผิดชอบ
  • ความซับซ้อน งานที่มอบหมายให้เด็กๆทำ ควรมีจุดสมดุลระหว่างความท้าทาย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆ แต่ก็ต้องไม่ง่ายจนทำสำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไร ซึ่งในข้อนี้ผู้มอบหมายงาน ควรพิจารณาถึงทักษะและความสามารถของเด็กแต่ละคน ประเมินว่างานที่มอบหมายมีความซับซ้อนในระดับที่เด็กสามารถลงมือทำได้เอง
  • ระยะเวลา การมอบหมายงานแต่ละครั้ง แม้มีจุดประสงค์เพื่อฝึกให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ก็จำเป็นต้องมีช่วงเวลาเพื่อให้เด็กๆ ได้รับคำแนะนำจากคุณครูหรือผู้ปกครองด้วย ผู้มอบหมายงาน อาจแนะนำให้เด็กๆ กำหนดระยะเวลาทำงาน โดยให้มีช่วงที่สามารถขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ได้ วิธีนี้จะช่วยรักษาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้อยู่นานยิ่งขึ้น เพราะเด็กๆ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเกินไป
  • ทางเลือก เด็กๆ ควรรู้สึกว่าพวกเขามีโอกาสเลือกสภาพแวดล้อม หรือหัวข้อที่จะเรียนรู้ ดังนั้น การมอบหมาย งานควรเลือกหัวข้อที่ผู้เรียนมีความสนใจ เมื่อผู้มอบหมายงานและผู้เรียนร่วมมือกัน ก็จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกได้รับการยอมรับ ยิ่งหากได้ศึกษาในเรื่องที่สนใจด้วยตนเอง ก็ช่วยให้งานลุล่วงไปด้วยดียิ่งขึ้น 

สุดท้ายแล้วต้องไม่ลืมว่า หัวใจแห่งการพัฒนาทักษะอนาคต อยู่ที่การสร้างทักษะ (Skill) ซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องทักษะไม่ได้หมายความว่ามีหรือไม่ทักษะนั้นๆ เพราะทุกทักษะสามารถพัฒนาได้ และ Self-directed learning ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่พ่อแม่ช่วยให้ลูกพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโลกอนาคตได้ไม่ต่างจากทักษะอื่นๆ เช่นกัน 

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ สร้างอาชีพเสริมจากสิ่งจากที่ชอบ วิธีการสร้าง concept ของแบรนด์ให้น่าสนใจ รวมไปถึงช่องทาง ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ
Starfish Future Labz

ก้าวแรกก่อนเป็นผู้ประกอบการ

Starfish Future Labz
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

ภายใต้การระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกมิติของโลก การพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงเป็นอีกหนึ่งทาง ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป
Starfish Academy

เทรนด์โลกอนาคตและอาชีพที่จะเปลี่ยนไป

Starfish Academy
Editor's Top Pick Collection
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Collaborative classroom design
Starfish Academy

Collaborative classroom design

Starfish Academy
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy

Related Videos

Collaboration Teamwork & Leadership
04:04
Starfish Academy

Collaboration Teamwork & Leadership

Starfish Academy
1616 views • 2 ปีที่แล้ว
Collaboration Teamwork & Leadership
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
177 views • 2 เดือนที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
04:09
Starfish Academy

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19

Starfish Academy
53 views • 11 เดือนที่แล้ว
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
Starfish Trend Talk | EP.1 | :  ครู VS พ่อแม่ แท็กทีมสื่อสารอย่างไร ? ดีต่อใจเด็ก
38:27
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.1 | : ครู VS พ่อแม่ แท็กทีมสื่อสารอย่างไร ? ดีต่อใจเด็ก

Starfish Academy
247 views • 1 เดือนที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.1 | : ครู VS พ่อแม่ แท็กทีมสื่อสารอย่างไร ? ดีต่อใจเด็ก