โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

Starfish Academy
Starfish Academy 3069 views • 3 ปีที่แล้ว
โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

จากคำกล่าวที่ว่า “ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่า” ยุคสมัยของครูหลาย ๆ คนอาจโตมากับคำกล่าวนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร Food Waste หรือขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหาที่จะถูกพบง่ายในโรงเรียน ดังนั้นครูควรจะอธิบายให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าขยะอาหาร คือ การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร และขยะจากเศษอาหารนี้ยังปล่อยให้มีก๊าซเรือนกระจกถึง 8% มาดูกันว่าจะมีเทคนิคใดบ้างที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ทานอาหารให้หมดจาน


เทคนิคที่ 1 เริ่มต้นจากการปลูกฝังจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่าอาหารแต่ละมื้อที่เด็ก ๆ ได้รับประทานนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา และช่วยพัฒนาร่างกายของเราให้เติบโตและแข็งแรง พร้อมทั้งให้เด็ก ๆ รู้ถึงคุณค่าของอาหาร ไม่ให้เด็ก ๆ กินทิ้งกินขว้าง และสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าการทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นส่งผลอย่างไรต่อโลกของเราบ้างผ่านการเล่าเรื่องของสาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” โดยเฉพาะ Food Waste ที่เกิดมาจากเศษอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อ และในขณะย่อยสลายจะมีก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน 

เทคนิคที่ 2 ถ้าต้องการให้เด็ก ๆ ทานอาหารคุณครูไม่ควรให้เด็ก ๆ รับประทานขนมระหว่างมื้อ นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วยังส่งผลถึงมื้ออาหารมื้อต่อ ๆ ไป ทำให้เด็ก ๆ ทานได้น้อยลง และเด็ก ๆ อาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังทำให้เด็ก ๆ รู้จักการทานอาหารให้เป็นเวลา และตรงต่อเวลาด้วย

เทคนิคที่ 3 บรรยากาศขณะเด็ก ๆ รับประทานอาหาร จะต้องทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าอาหารของเขาดูน่ากินโดยอาหารจะต้องสะอาด และครบตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้จะต้องไม่มีสิ่งอื่น ๆ มารบกวนสมาธิขณะที่เด็ก ๆ กำลังรับประทานอาหาร อย่างเช่น การเปิดทีวี หรือการเล่นของเล่น เพราะถ้าหากมีสิ่งเหล่านั้นแน่นอนว่าเด็ก ๆ จะไม่สนใจการทานอาหารนั่นเอง

ทั้ง 3 เทคนิคนี้สามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจถึงปัญหาโรคร้อนที่ใกล้ตัวพวกเขามาก ๆ และยังสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้จากพวกเขา นอกจากนั้นการที่เด็ก ๆ จะช่วยลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลายเศษอาหารแล้ว ยังทำให้ร่างกายเด็ก ๆ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เจริญเติบโตสมวัย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การจัดสวนภายในโรงเรียน

การจัดสวนในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ โดยได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นการสร้างความสุข เ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การจัดสวนภายในโรงเรียน
Starfish Academy

การจัดสวนภายในโรงเรียน

Starfish Academy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

Environmental Education (EE)

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Environmental Education (EE)
Starfish Academy

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลก และสังคม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

ความแปรปรวน ของสภาพอากาศโลกและภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่มีความรุนแรงขึ้น จึงมีความจำเ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ
Starfish Academy

สารพัดวิธีรับมือ และเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How To Build a School Garden

School gardens have grown from a rarity to a well-known concept that continues to gain traction ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How To Build a School Garden
Starfish Academy

How To Build a School Garden

Starfish Academy

Related Videos

Student’s Story ทีม 2.9
05:00
Starfish Academy

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
600 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
01:21:27

เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA

50 views • 5 วันที่แล้ว
เทคนิคพิชิตคะแนนภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR เพื่อใช้ลดระยะเวลาตามเกณฑ์ วPA
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42
โรงเรียนบ้านปลาดาว

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
278 views • 4 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"
05:01
Starfish Academy

วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"

Starfish Academy
17217 views • 4 ปีที่แล้ว
วิธีตัดเกรดโดยใช้ "Microsoft Excel"