โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
views 995 views • 1 ปีที่แล้ว

จากคำกล่าวที่ว่า “ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่า” ยุคสมัยของครูหลาย ๆ คนอาจโตมากับคำกล่าวนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร Food Waste หรือขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหาที่จะถูกพบง่ายในโรงเรียน ดังนั้นครูควรจะอธิบายให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าขยะอาหาร คือ การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร และขยะจากเศษอาหารนี้ยังปล่อยให้มีก๊าซเรือนกระจกถึง 8% มาดูกันว่าจะมีเทคนิคใดบ้างที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ทานอาหารให้หมดจาน


เทคนิคที่ 1 เริ่มต้นจากการปลูกฝังจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่าอาหารแต่ละมื้อที่เด็ก ๆ ได้รับประทานนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา และช่วยพัฒนาร่างกายของเราให้เติบโตและแข็งแรง พร้อมทั้งให้เด็ก ๆ รู้ถึงคุณค่าของอาหาร ไม่ให้เด็ก ๆ กินทิ้งกินขว้าง และสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าการทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นส่งผลอย่างไรต่อโลกของเราบ้างผ่านการเล่าเรื่องของสาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” โดยเฉพาะ Food Waste ที่เกิดมาจากเศษอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อ และในขณะย่อยสลายจะมีก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน 

เทคนิคที่ 2 ถ้าต้องการให้เด็ก ๆ ทานอาหารคุณครูไม่ควรให้เด็ก ๆ รับประทานขนมระหว่างมื้อ นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วยังส่งผลถึงมื้ออาหารมื้อต่อ ๆ ไป ทำให้เด็ก ๆ ทานได้น้อยลง และเด็ก ๆ อาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังทำให้เด็ก ๆ รู้จักการทานอาหารให้เป็นเวลา และตรงต่อเวลาด้วย

เทคนิคที่ 3 บรรยากาศขณะเด็ก ๆ รับประทานอาหาร จะต้องทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าอาหารของเขาดูน่ากินโดยอาหารจะต้องสะอาด และครบตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้จะต้องไม่มีสิ่งอื่น ๆ มารบกวนสมาธิขณะที่เด็ก ๆ กำลังรับประทานอาหาร อย่างเช่น การเปิดทีวี หรือการเล่นของเล่น เพราะถ้าหากมีสิ่งเหล่านั้นแน่นอนว่าเด็ก ๆ จะไม่สนใจการทานอาหารนั่นเอง

ทั้ง 3 เทคนิคนี้สามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจถึงปัญหาโรคร้อนที่ใกล้ตัวพวกเขามาก ๆ และยังสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้จากพวกเขา นอกจากนั้นการที่เด็ก ๆ จะช่วยลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลายเศษอาหารแล้ว ยังทำให้ร่างกายเด็ก ๆ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เจริญเติบโตสมวัย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

"ครูกับการรับฟัง"

"ครูกับการรับฟัง"

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันการสอนแบบเดิมนั้นมักไม่ได้ผลกับเด็ก ๆ ในยุคนี้ เพราะบางทีเด็ก ๆ อาจรู้มากกว่าครูก็เป็นได้”คุณครูคะ/ครับ ฟังหนูหน่อยความสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างนักเรียน และครู ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้ และถ้าครูสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนไ ...

11834 views 23.06.21
"ครูกับการรับฟัง"
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy

Critical Thinking คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่นั่นเอง เพราะว่านอกจากการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการทำงานอื่น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน และแม้ว่า “Critical Thinking” จะฝึกย ...

2238 views 21.02.20
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking
การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2

การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ตัวแทนรุ่นที่ 1 ในการแบ่งปันประสบการณ์ผอ.วราลักษณ์ อุดมลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงหวายโรงเรียนบ้านเวียงหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่ ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บริบทโรงเรียนเป็นโรงเรียนในพื้นที่ช ...

158 views 07.12.21
การสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง TSQP Kick off ครั้งที่ 2