โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

Starfish Academy
Starfish Academy 1518 views • 2 ปีที่แล้ว
โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

จากคำกล่าวที่ว่า “ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่า” ยุคสมัยของครูหลาย ๆ คนอาจโตมากับคำกล่าวนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร Food Waste หรือขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหาที่จะถูกพบง่ายในโรงเรียน ดังนั้นครูควรจะอธิบายให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าขยะอาหาร คือ การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร และขยะจากเศษอาหารนี้ยังปล่อยให้มีก๊าซเรือนกระจกถึง 8% มาดูกันว่าจะมีเทคนิคใดบ้างที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ทานอาหารให้หมดจาน


เทคนิคที่ 1 เริ่มต้นจากการปลูกฝังจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่าอาหารแต่ละมื้อที่เด็ก ๆ ได้รับประทานนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา และช่วยพัฒนาร่างกายของเราให้เติบโตและแข็งแรง พร้อมทั้งให้เด็ก ๆ รู้ถึงคุณค่าของอาหาร ไม่ให้เด็ก ๆ กินทิ้งกินขว้าง และสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าการทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นส่งผลอย่างไรต่อโลกของเราบ้างผ่านการเล่าเรื่องของสาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” โดยเฉพาะ Food Waste ที่เกิดมาจากเศษอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อ และในขณะย่อยสลายจะมีก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน 

เทคนิคที่ 2 ถ้าต้องการให้เด็ก ๆ ทานอาหารคุณครูไม่ควรให้เด็ก ๆ รับประทานขนมระหว่างมื้อ นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วยังส่งผลถึงมื้ออาหารมื้อต่อ ๆ ไป ทำให้เด็ก ๆ ทานได้น้อยลง และเด็ก ๆ อาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังทำให้เด็ก ๆ รู้จักการทานอาหารให้เป็นเวลา และตรงต่อเวลาด้วย

เทคนิคที่ 3 บรรยากาศขณะเด็ก ๆ รับประทานอาหาร จะต้องทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าอาหารของเขาดูน่ากินโดยอาหารจะต้องสะอาด และครบตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้จะต้องไม่มีสิ่งอื่น ๆ มารบกวนสมาธิขณะที่เด็ก ๆ กำลังรับประทานอาหาร อย่างเช่น การเปิดทีวี หรือการเล่นของเล่น เพราะถ้าหากมีสิ่งเหล่านั้นแน่นอนว่าเด็ก ๆ จะไม่สนใจการทานอาหารนั่นเอง

ทั้ง 3 เทคนิคนี้สามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจถึงปัญหาโรคร้อนที่ใกล้ตัวพวกเขามาก ๆ และยังสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้จากพวกเขา นอกจากนั้นการที่เด็ก ๆ จะช่วยลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลายเศษอาหารแล้ว ยังทำให้ร่างกายเด็ก ๆ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เจริญเติบโตสมวัย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

The goal of the course is to explain to educators what environmental education is, what its goal ...

บทบาทของครู โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
Environmental Education (EE)
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

Environmental Education (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
158 ผู้เรียน

การจัดสวนภายในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

การจัดสวนในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ โดยได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง เป็นการสร้างความสุข เ ...

สุขภาพ โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
การจัดสวนภายในโรงเรียน
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

การจัดสวนภายในโรงเรียน

Starfish Academy
Starfish Academy
150 ผู้เรียน

How To Build a School Garden

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

School gardens have grown from a rarity to a well-known concept that continues to gain traction ...

สุขภาพ โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
How To Build a School Garden
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

How To Build a School Garden

Starfish Academy
Starfish Academy
70 ผู้เรียน

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เพื่อให้นักการศึกษาได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และประโยชน์ของการศึกษารวมถึงความสำคัญของการบูรณาการของ ...

บทบาทของครู โรงเรียน สิ่งแวดล้อม
การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)
Dr Carlotta Como
Dr Carlotta Como

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (EE)

Starfish Academy
Starfish Academy
568 ผู้เรียน

Related Videos

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
04:34

โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
1328 views 3 ปีที่แล้ว
โรงเรียนประถม รุ่งอรุณ
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
Starfish Academy
103 views 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ
01:54

MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ

Starfish Academy
Starfish Academy
513 views 2 ปีที่แล้ว
MOU Starfish Maker Partnership โรงเรียนวัดร้องอ้อ