โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

โลกร้อนนี้ หนูๆ ช่วยได้!

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
371 views • 6 เดือนที่แล้ว

จากคำกล่าวที่ว่า “ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้างเป็นของมีค่า” ยุคสมัยของครูหลาย ๆ คนอาจโตมากับคำกล่าวนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร Food Waste หรือขยะจากเศษอาหาร เป็นปัญหาที่จะถูกพบง่ายในโรงเรียน ดังนั้นครูควรจะอธิบายให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าขยะอาหาร คือ การสูญเสียอาหารในตอนปลายของห่วงโซ่อาหาร และขยะจากเศษอาหารนี้ยังปล่อยให้มีก๊าซเรือนกระจกถึง 8% มาดูกันว่าจะมีเทคนิคใดบ้างที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ทานอาหารให้หมดจาน


เทคนิคที่ 1 เริ่มต้นจากการปลูกฝังจากการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของอาหารว่าอาหารแต่ละมื้อที่เด็ก ๆ ได้รับประทานนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรา และช่วยพัฒนาร่างกายของเราให้เติบโตและแข็งแรง พร้อมทั้งให้เด็ก ๆ รู้ถึงคุณค่าของอาหาร ไม่ให้เด็ก ๆ กินทิ้งกินขว้าง และสอนให้เด็ก ๆ รู้ว่าการทานอาหารในแต่ละมื้อนั้นส่งผลอย่างไรต่อโลกของเราบ้างผ่านการเล่าเรื่องของสาเหตุของ “ภาวะโลกร้อน” โดยเฉพาะ Food Waste ที่เกิดมาจากเศษอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อ และในขณะย่อยสลายจะมีก๊าซเรือนกระจกที่เป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน 

เทคนิคที่ 2 ถ้าต้องการให้เด็ก ๆ ทานอาหารคุณครูไม่ควรให้เด็ก ๆ รับประทานขนมระหว่างมื้อ นอกจากจะทำให้เด็ก ๆ ไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วยังส่งผลถึงมื้ออาหารมื้อต่อ ๆ ไป ทำให้เด็ก ๆ ทานได้น้อยลง และเด็ก ๆ อาจได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังทำให้เด็ก ๆ รู้จักการทานอาหารให้เป็นเวลา และตรงต่อเวลาด้วย

เทคนิคที่ 3 บรรยากาศขณะเด็ก ๆ รับประทานอาหาร จะต้องทำให้เด็ก ๆ รู้สึกว่าอาหารของเขาดูน่ากินโดยอาหารจะต้องสะอาด และครบตามหลักโภชนาการ นอกจากนี้จะต้องไม่มีสิ่งอื่น ๆ มารบกวนสมาธิขณะที่เด็ก ๆ กำลังรับประทานอาหาร อย่างเช่น การเปิดทีวี หรือการเล่นของเล่น เพราะถ้าหากมีสิ่งเหล่านั้นแน่นอนว่าเด็ก ๆ จะไม่สนใจการทานอาหารนั่นเอง

ทั้ง 3 เทคนิคนี้สามารถช่วยให้เด็ก ๆ มีความเข้าใจถึงปัญหาโรคร้อนที่ใกล้ตัวพวกเขามาก ๆ และยังสอนให้พวกเขาเข้าใจว่าปัญหาโลกร้อนไม่ใช่ปัญหาไกลตัว แต่เป็นสิ่งที่เริ่มต้นได้จากพวกเขา นอกจากนั้นการที่เด็ก ๆ จะช่วยลดปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการย่อยสลายเศษอาหารแล้ว ยังทำให้ร่างกายเด็ก ๆ ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้เจริญเติบโตสมวัย

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

บทความใกล้เคียง

"ครูกับการรับฟัง"

"ครูกับการรับฟัง"

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันการสอนแบบเดิมนั้นมักไม่ได้ผลกับเด็ก ๆ ในยุคนี้ เพราะบางทีเด็ก ๆ อาจรู้มากกว่าครูก็เป็นได้”คุณครูคะ/ครับ ฟังหนูหน่อยความสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างนักเรียน และครู ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้ และถ้าครูสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนไ ...

9872 views 20.02.20
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy

Critical Thinking คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่นั่นเอง เพราะว่านอกจากการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการทำงานอื่น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน และแม้ว่า “Critical Thinking” จะฝึกย ...

858 views 21.02.20
สอนลูกเรื่อง "ความสวย" มากกว่าที่ตามองเห็น

สอนลูกเรื่อง "ความสวย" มากกว่าที่ตามองเห็น

Starfish Academy
Starfish Academy

พูดถึงเรื่องความสวยความงาม ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน เรื่องนี้ก็ยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ดี เพราะรูปลักษณ์ภายนอก เป็นสิ่งแรกที่ทุกคนเห็น แต่ความสวยนั้นยังสำคัญอยู่หรือเปล่า? ในยุคที่เงินสามารถสร้างความสวยได้ง่าย ๆ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความสวยจากภายในที่มองไม่เ ...

78 views 30.09.20

คอร์สใกล้เคียง

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการสอนที่สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนแสดงตามความรู้ ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย ประถมศึกษา
บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
646 ผู้เรียน

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
การรู้จักตนเอง

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์ ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล พหุปัญญา
อัจฉริยะ 8 ด้าน

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
575 ผู้เรียน

Learning Style การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

แนวทางการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการคิดและวิธีการที่แต่ละคนชอบ หรือปฏิบัติเป็นประจำ โดยเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่ ...

ปฐมวัย ประถมศึกษา เทคนิคการสอน
Learning Style การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ

Learning Style การเรียนรู้แบบไหนที่ใช่คุณ

Starfish Academy
Starfish Academy
613 ผู้เรียน

วิดีโอใกล้เคียง

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน
05:00

Teacher’s Story คุณอิสยาห์ กองเงิน

Starfish Academy
Starfish Academy
899 views 1 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม วนาลัย
02:39

Student’s Story ทีม วนาลัย

Starfish Academy
Starfish Academy
55 views 1 ปีที่แล้ว
Bullying Space
03:39

Bullying Space

Starfish Academy
Starfish Academy
488 views 9 วันที่แล้ว
How to ทีม FNF
05:00

How to ทีม FNF

Starfish Academy
Starfish Academy
180 views 1 ปีที่แล้ว