ลูกติดเกม ปัญหาระอุ แห่งยุคเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy 793 views • 5 เดือนที่แล้ว
ลูกติดเกม ปัญหาระอุ แห่งยุคเรียนออนไลน์

หากจะพูดเปรียบเทียบการที่ลูกใช้เวลาอยู่หน้าจอมากขึ้นกว่าที่เคย ซึ่งเป็นผลจากการต้องเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด ว่าเป็นเสมือนดาบสองคม คงไม่ผิดนัก เมื่อลูกมีเวลาและโอกาสมากขึ้นกับการได้ใช้เวลาหน้าจอ หรือมีอิสระกับการอยู่กับหน้าจอมากเกินไป เพราะพ่อแม่ไม่มีการจัดระเบียบในเรื่องการเรียนและการเล่น ส่งผลให้จากการเรียนออนไลน์ ก็อาจกลายเป็นการเล่นเกมออนไลน์ ได้ทุกเมื่อ  

เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กเล็ก เป็นวัยที่อาจจัดการกับความต้องการของตัวเองได้ไม่ดีพอ เมื่อมีสิ่งยั่วยุอยู่รอบตัว เช่น วีดีโอเกมมากระตุ้นแล้วสมาธิในการเรียนก็อาจกระเจิดกระเจิงได้ทุกเมื่อ ถ้าสมาธิไปจดจ่ออยู่แต่กับเกมส์ ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในการจัดระเบียบ การใช้งานหน้าจอของลูก โดยเฉพาะในช่วงนี้ ที่เด็กๆ วัยเรียนมีเวลาหน้าจอมากยิ่งขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียทั้งระยะสั้น หรือระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้ในภายหลัง

ผลเสียของการติดเกมส์

การเสพติดวิดีโอเกมก็คล้ายกับการเสพติดอื่นๆ โดยเฉพาะในแง่ของระยะเวลาที่ใช้เล่น ความหมกมุ่นอย่างแรงกล้า และรูปแบบของปัญหาต่างๆ ทางสังคมที่เด็กที่ติดเกมต้องเผชิญ เช่นเดียวกับการเสพติดอื่นๆ เด็กติดเกมจะหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกม ทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว และด้านอื่นๆ ของชีวิต โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเรียน และความรับผิดชอบต่อตัวเอง

ผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยต่างมีความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาของเกมที่เด็กๆ เปิดรับ โดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความรุนแรง หรือเกี่ยวกับเรื่องเพศ แม้จะมีการระบุอายุที่เหมาะสมในแต่ละเกม แต่ก็เช่นเดียวกับภาพยนตร์ หรือ รายการทีวี ที่เด็กๆ จำนวนมาก สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ไม่ยากตั้งแต่อายุยังน้อย ที่น่าเป็นห่วง คือ เกมที่มีเนื้อหารุนแรง เกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือมีความสมจริงสูง (รวมถึงเกมเสมือนจริง) ที่อาจส่งผลกระทบทางอารมณ์ และความรู้สึกต่อเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ และนอกจากการเสพติดแล้ว ยังพบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อเด็ก ได้แก่ 

1. มีความคิดก้าวร้าว และพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี

2. เพิ่มความเสี่ยงของอาการชักที่เกิดจากแสง ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของแขนขาส่วนบน และอัตราการเผาผลาญ

3. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีปัญหา การวิจัยกับผู้ที่ติดวิดีโอเกมแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสุขภาพจิต และความสามารถในการรู้และทำความเข้าใจที่แย่ลง รวมถึงการควบคุมแรงกระตุ้นที่แย่ลง และอาการเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมาธิสั้นได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ติดวิดีโอเกม

4. มีปัญหาทางอารมณ์เพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้น รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้น

วิธีป้องกันปัญหาลูกติดเกม

หากต้องการควบคุมระยะเวลาในการเล่นเกม ให้ลองใช้เคล็ดลับเหล่านี้

1. กำหนดเวลา ในการเล่นเกมของลูกในระหว่างวัน 

2. เก็บโทรศัพท์ และอุปกรณ์อื่นๆออกจากห้องนอน เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกเล่นเกมตอนกลางคืน

3. ให้ลูกได้ทำกิจกรรมอื่นๆ ทุกวัน เช่น การออกกำลังกาย สิ่งนี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการนั่ง และเล่นเป็นเวลานาน

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุตรหลานของคุณเล่นเกมที่จัดประเภทตามอายุเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในฐานะผู้ปกครอง คุณจำเป็นต้องดึงเด็กๆ ออกจากวิดีโอเกมเพื่อไม่ใ้ห้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามพ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเด็ดขาดเกินไปถึงขั้นห้ามลูกไม่ให้เล่นเกมโดยเด็ดขาด แต่การหาวิธีให้ลูกๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พวกเขารู้สึกสนุกสนาน ก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยให้เด็กๆให้หลุดพ้นจากการติดเกมได้ ตัวอย่างเช่น พาลูกๆ ไปขี่จักรยานในวันหยุด เป็นต้น ซึ่งการขี่จักรยานเป็นกิจกรรมที่ทำให้อะดรีนาลีนหลั่ง และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเด็กๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นเกมเมอร์ ถึงชอบกิจกรรมขี่จักรยานนี้ คำตอบคือ ก็เพราะว่ามันทำให้สมองของเด็กๆ ตอบสนองต่อโดปามีน หรือสารที่ทำให้มีความสุขความพอใจคล้ายกับการเล่นเกมและส่งเสริมให้เด็กๆ มีสุขภาพที่ดีได้ค่ะ 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านความสัมพันธ์
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง
การรู้จักสังคม

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

บทบาทผู้ปกครอง การเลี้ยงลูก Parent
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
นางสาวไพลิน ปุกมะ
นางสาวไพลิน ปุกมะ

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2200 ผู้เรียน

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่21
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
16 ผู้เรียน

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
การรู้จักตนเอง
การบริหารจัดการตนเอง

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

บทบาทผู้ปกครอง บทบาทของครู พฤติกรรม
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
เกริกเกรียงไกร ทองคล้าย

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
Starfish Academy
809 ผู้เรียน

Related Videos

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
339 views 8 เดือนที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง
08:32

สอนลูกรู้จักรักและเคารพสิทธิของตนเอง

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
05:59

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต