เทคนิคการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ : การสร้างสื่อด้วย Canva

Starfish Academy
Starfish Academy 1952 views • 8 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพ : การสร้างสื่อด้วย Canva

“ Canva ออกแบบได้ แม้ทำกราฟฟิกไม่เป็น”

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสอนออนไลน์ โดยเฉพาะคุณครูที่จะต้องนำนวัตกรรม หรือสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยเสริมในการเรียนรู้ เพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และในการจะสร้างสื่อให้มีความสวยงาม และทันเวลาได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการออกแบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อจำกัดในการสร้างรูปแบบผลงาน จึงได้มีแอปพลิเคชัน Canva ที่เป็นเครื่องมือช่วยในด้านการออกแบบที่สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีทักษะในการออกแบบ อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย

หลักการออกแบบ

ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 

1)  ข้อมูล 

2)  การออกแบบ 

ซึ่งทั้ง 2 ส่วนจะประกอบไปด้วยหลักการออกแบบ 4 ข้อ คือ 

1)  รูปแบบ พิจารณาถึงความเหมาะสม และความน่าสนใจของรูปแบบในการนำเสนอ

2)  ตัวอักษร พิจารณาขนาด และรูปแบบที่เน้นความสนใจ สื่ออารมณ์ อ่านแล้วเข้าใจ 

3)  สี การเลือกใช้สีที่มีความเหมาะสม สบายตา 

4)  รูปภาพ การใช้รูปภาพสื่อความหมายที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

Infographic คืออะไร

การใช้ภาพสื่อความหมายแทนการอ่านข้อมูล ซึ่งข้อมูลจะถูกย่อให้เข้าใจได้ง่าย โดยการออกแบบสี รูปแบบให้สวยงาม อาจจะอยู่ในรูปแบบของกราฟ หรือคลิปวิดีโอก็ได้

ขั้นตอนการสร้าง Infographic ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  กำหนดประเด็นหลัก เป็นการตั้งเป้าหมายหรือการสร้าง content ในการนำเสนอ 

2)  วัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดเป้าหมายงานที่ต้องการสื่อสารในสิ่งที่ผู้ดูหรือผู้ใช้ข้อมูลควรรู้ 3)  การรวบรวมข้อมูล ในส่วนของเนื้อหาในการนำเสนอ 

4)  การออกแบบ การนำเสนอ และลงมือทำ และ 

5)  การปรับปรุง พัฒนางาน

การสร้างสื่อการสอนออนไลน์อย่างง่ายๆ ผ่าน Canva

Canva คืออะไร

Canva เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ในการออกแบบกราฟฟิกที่มีความหลากหลาย และใช้งานง่าย เช่น งานเพื่อใช้ลง Social media การนำเสนอ งานสิ่งพิมพ์ รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง Canva ยังสามารถสร้างรูปแบบ หรือ VDO ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย มีฟังก์ชัน แม่แบบ หรือแอนนิเมชั่นให้เลือกหลากหลาย และเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านกราฟฟิก

วิธีการใช้งาน Canva

สามารถใช้งานได้ 2 รูปแบบ 

1) ผ่านแอปพลิเคชัน Canva 

2) ผ่านเว็บไซต์ www.canva.com ผู้ใช้สามารถยืนยันลงทะเบียนการใช้งาน ผ่าน Google mail (Gmail), Facebook หรือ Email อื่นๆ ทั้งนี้ สามารถศึกษาการใช้งานเพิ่มเติม ได้ที่คู่มือการใช้งาน Canva

สรุปได้ว่า Canva เป็นแพลตฟอร์มที่มีความทันสมัย ออกแบบได้หลากหลาย ใช้งานง่าย และประหยัดเวลาในการทำงาน สามารถนำมาปรับปรุง สร้างกิจกรรม ทำงานให้กับนักเรียนได้ และที่สำคัญ คุณครูสามารถนำมาใช้กับการเรียนการสอนของนักเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี สามารถออกแบบ และนำเสนอความคิดผ่านแอปพลิเคชัน Canva ได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เป็นคอร์สของการใช้งาน Canva ในขั้น Advance ที่จะเจาะลึกถึงการใช้งาน Canva ทั้งในส่วนของ Template ที่สามารถเลือกใ ...

เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน วัยรุ่น
ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

ใช้ Canva ยังไงให้มีรายได้ในแต่ละสายงาน

Starfish Academy
Starfish Academy
713 ผู้เรียน

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2:00 ชั่วโมง
Starfish Future Labz • Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านความสัมพันธ์

เรียนรู้ website Gather town ที่ช่วยให้การประชุม และการสอนออนไลน์เป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถพบปะเพื่อนร่วมง ...

เทคโนโลยี ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ workfromhome
ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

ประชุมออนไลน์ในรูปแบบเกม กับ Gather Town

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
251 ผู้เรียน

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และต้องมีทักษะอะไรบ้างเพื่อรองรับกับอ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่21
เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

เจาะลึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

Starfish Academy
Starfish Academy
76 ผู้เรียน

Zoom meeting กับวิถี New normal

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การใช้งานระบบ E-Meeting ด้วย โปรแกรม Zoom ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ไปจนถึงการเป็นผู้ดูแลห้องประชุม

เทคโนโลยี แอพพลิเคชัน New Normal
Zoom meeting กับวิถี New normal

Zoom meeting กับวิถี New normal

Starfish Academy
Starfish Academy
600 ผู้เรียน

Related Videos

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
2417 views 6 เดือนที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
95 views 4 เดือนที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
"CODING"
03:29

"CODING"

Starfish Academy
Starfish Academy
137 views 1 ปีที่แล้ว
"CODING"
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้
02:27

Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้

Starfish Academy
Starfish Academy
115 views 1 ปีที่แล้ว
Shutterstock ถ่ายภาพสร้างรายได้