5 ภาษารัก (The 5 Love Languages)

Starfish Academy
Starfish Academy 2582 views • 1 ปีที่แล้ว
5 ภาษารัก (The 5 Love Languages)

เป็นเรื่องราวของภาษารักทั้ง 5 มาจากหนังสือชื่อ The Five Love Languages โดย ดร. แกรี่ แชปแมน (Dr. Gary Chapman) ที่กล่าวว่า คนเราจะแสดงออกความรักด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 5 แบบ ดังนี้

1. Words of affirmation: เป็นคนชอบแสดงออกทางคำพูด ประมาณว่าชอบบอกรัก บอกความรู้สึกออกไปให้อีกฝ่ายรับรู้ กลับกัน…หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ ก็อาจจะต้องใช้วิธีการบอกความรู้สึกกับเขาบ่อยๆ แล้วล่ะ แต่ควรบอกอย่างจริงใจ และตรงไปตรงมาด้วยนะ

2. Quality Time: เป็นคนที่ชอบใช้เวลาคุณภาพกับคนรัก ไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกัน แต่ต่างคนต่างทำกิจกรรมของตัวเองนะ คนที่มีภาษารักแบบนี้จะชอบการพูดคุย และรับฟังกันและกันอย่างลึกซึ้ง กลับกัน… หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ เราอาจจะมีช่วงเวลาในแต่ละวัน สัก 10-20 นาทีในการพูดคุยกัน ถามไถ่ถึงสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันกับเขาด้วยก็ได้

3. Receiving Gifts: เป็นคนที่ชอบมอบของขวัญ หรือของฝากให้คนรักเสมอ เพื่อเป็นการสื่อว่าฉันนึกถึงเธอตลอดนะ ซึ่งไม่ต้องเป็นของแพงก็ได้ กลับกัน… หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ ถ้าไปไหนมาไหนก็อย่าลืมมีของฝากติดไม้ติดมือมาให้เขาด้วยล่ะ แต่ก็มีข้อระวังว่าหากใช้ภาษารักแบบนี้บ่อยๆ เช่น คิดว่าซื้อของให้ก็น่าจะแทนที่การให้เวลาได้แล้ว ก็อาจทำให้ความสัมพันธ์เหินห่างได้ ถ้าคู่รักของเราไม่ได้มีภาษารักแบบเดียวกับเรา

4. Acts of Services: เป็นคนที่ชอบดูแล บริการคนรัก เช่น ทำอาหาร เตรียมเสื้อผ้า นวด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการกระทำ กลับกัน…หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ ก็อาจจะเริ่มฝึกทำกับข้าว หรือช่วยกันทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ แค่นี้คนรักของเราก็รู้สึกได้แล้ว

5. Physical Touch: เป็นคนชอบการสัมผัสทางกาย เช่น การกอด การหอมแก้ม การจับมือ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เสมอไป เป็นการแสดงออกถึงความใกล้ชิดกับคนรัก กลับกัน…หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ เราก็อาจจะแสดงออกความรักด้วยการกอด การสัมผัสกับเขาให้มากขึ้น แต่หากไม่…เราก็อาจจะต้องหาวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมกับคนรักของเรา 

นอกจากนั้น บางคนจะมีมากกว่า 1 ภาษารักก็ได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อยากให้ทุกคน “ตระหนัก” และทำความเข้าใจว่า ทุกคนมีภาษารักที่แตกต่างกัน การที่คู่รักของเราแสดงออกภาษารักที่แตกต่างจากเรา ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักเรา

เพราะฉะนั้นการทำความรู้จักกับ 5 ภาษารักของเราและคู่รัก ก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทน์ เราอาจจะเจอ ‘วิธีการแสดงออก’ ที่ตรงใจกับคู่รักเราก็เป็นได้  

อ้างอิง:

bit.ly/3reo2Zc

bit.ly/3cHFUrs

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าThailand 4.0คืออะไร แนวคิดในการเลี้ยงลูกยุค4.0 เทคนิคการเลี้ยงลูกยุค 4.0 รวมถึงการเรี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

Starfish Academy
1499 ผู้เรียน
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย
Starfish Academy

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
10777 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี
Starfish Academy

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
2233 ผู้เรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
20519 ผู้เรียน

Related Videos

Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ
02:47
Starfish Academy

Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ

Starfish Academy
234 views • 1 ปีที่แล้ว
Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
12 views • 3 วันที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
30:16
Starfish Academy

การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”

Starfish Academy
22 views • 26 วันที่แล้ว
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย
17:05
Starfish Academy

โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย

Starfish Academy
18 views • 1 วันที่แล้ว
โรงเรียนพัฒนาตนเอง : โรงเรียนวัดบ้านม้า | โรงเรียนบ้านแม่เมย