5 ภาษารัก (The 5 Love Languages)

Starfish Academy
Starfish Academy 1845 views • 1 ปีที่แล้ว
5 ภาษารัก (The 5 Love Languages)

เป็นเรื่องราวของภาษารักทั้ง 5 มาจากหนังสือชื่อ The Five Love Languages โดย ดร. แกรี่ แชปแมน (Dr. Gary Chapman) ที่กล่าวว่า คนเราจะแสดงออกความรักด้วยรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 5 แบบ ดังนี้

1. Words of affirmation: เป็นคนชอบแสดงออกทางคำพูด ประมาณว่าชอบบอกรัก บอกความรู้สึกออกไปให้อีกฝ่ายรับรู้ กลับกัน…หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ ก็อาจจะต้องใช้วิธีการบอกความรู้สึกกับเขาบ่อยๆ แล้วล่ะ แต่ควรบอกอย่างจริงใจ และตรงไปตรงมาด้วยนะ

2. Quality Time: เป็นคนที่ชอบใช้เวลาคุณภาพกับคนรัก ไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกัน แต่ต่างคนต่างทำกิจกรรมของตัวเองนะ คนที่มีภาษารักแบบนี้จะชอบการพูดคุย และรับฟังกันและกันอย่างลึกซึ้ง กลับกัน… หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ เราอาจจะมีช่วงเวลาในแต่ละวัน สัก 10-20 นาทีในการพูดคุยกัน ถามไถ่ถึงสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันกับเขาด้วยก็ได้

3. Receiving Gifts: เป็นคนที่ชอบมอบของขวัญ หรือของฝากให้คนรักเสมอ เพื่อเป็นการสื่อว่าฉันนึกถึงเธอตลอดนะ ซึ่งไม่ต้องเป็นของแพงก็ได้ กลับกัน… หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ ถ้าไปไหนมาไหนก็อย่าลืมมีของฝากติดไม้ติดมือมาให้เขาด้วยล่ะ แต่ก็มีข้อระวังว่าหากใช้ภาษารักแบบนี้บ่อยๆ เช่น คิดว่าซื้อของให้ก็น่าจะแทนที่การให้เวลาได้แล้ว ก็อาจทำให้ความสัมพันธ์เหินห่างได้ ถ้าคู่รักของเราไม่ได้มีภาษารักแบบเดียวกับเรา

4. Acts of Services: เป็นคนที่ชอบดูแล บริการคนรัก เช่น ทำอาหาร เตรียมเสื้อผ้า นวด ทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการกระทำ กลับกัน…หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ ก็อาจจะเริ่มฝึกทำกับข้าว หรือช่วยกันทำงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ แค่นี้คนรักของเราก็รู้สึกได้แล้ว

5. Physical Touch: เป็นคนชอบการสัมผัสทางกาย เช่น การกอด การหอมแก้ม การจับมือ ซึ่งไม่ได้หมายถึงการมีเพศสัมพันธ์เสมอไป เป็นการแสดงออกถึงความใกล้ชิดกับคนรัก กลับกัน…หากเรารู้ว่าคนรักของเรามีภาษารักแบบนี้ เราก็อาจจะแสดงออกความรักด้วยการกอด การสัมผัสกับเขาให้มากขึ้น แต่หากไม่…เราก็อาจจะต้องหาวิธีการแสดงออกที่เหมาะสมกับคนรักของเรา 

นอกจากนั้น บางคนจะมีมากกว่า 1 ภาษารักก็ได้ ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อยากให้ทุกคน “ตระหนัก” และทำความเข้าใจว่า ทุกคนมีภาษารักที่แตกต่างกัน การที่คู่รักของเราแสดงออกภาษารักที่แตกต่างจากเรา ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักเรา

เพราะฉะนั้นการทำความรู้จักกับ 5 ภาษารักของเราและคู่รัก ก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทน์ เราอาจจะเจอ ‘วิธีการแสดงออก’ ที่ตรงใจกับคู่รักเราก็เป็นได้  

อ้างอิง:

bit.ly/3reo2Zc

bit.ly/3cHFUrs

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านความสัมพันธ์

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ว่าThailand 4.0คืออะไร แนวคิดในการเลี้ยงลูกยุค4.0 เทคนิคการเลี้ยงลูกยุค 4.0 รวมถึงการเรี ...

พัฒนาการด้านอารมณ์ Parent บทบาทผู้ปกครอง
เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค Thailand 4.0

Starfish Academy
Starfish Academy
1231 ผู้เรียน

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
การรู้จักตนเอง

บทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความสำคัญของพัฒนาการ สมรรถนะตามวัย กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เน้นการทำกิจกรร ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย การจัดประสบการณ์
พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

พัฒนาการด้านอารมณ์สำคัญอย่างไรกับเด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
9813 ผู้เรียน

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมแนว ...

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
934 ผู้เรียน

การสร้างสื่อการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล เพื่อการสอนเสริมและลดปัญหาการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี การพัฒนาวิชาชีพ
การสร้างสื่อการเรียนรู้

การสร้างสื่อการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
1 ผู้เรียน

Related Videos

Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ
02:47

Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ

Starfish Academy
Starfish Academy
150 views 9 เดือนที่แล้ว
Just Listen แค่ฟัง...ด้วยหัวใจ
Student’s Story ทีม 2.9
05:00

Student’s Story ทีม 2.9

Starfish Academy
Starfish Academy
591 views 3 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม 2.9
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 2
04:42

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2

โรงเรียนบ้านปลาดาว
โรงเรียนบ้านปลาดาว
275 views 3 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 2
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
Starfish Academy
44 views 8 วันที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต