รู้ทัน Gender-Based Violence ป้องกันลูกชายไม่ให้ทำร้ายผู้หญิง

Starfish Academy
Starfish Academy 2442 views • 1 ปีที่แล้ว
รู้ทัน Gender-Based Violence ป้องกันลูกชายไม่ให้ทำร้ายผู้หญิง

ข่าวคราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเพศหญิง ยังคงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้เสมอผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะจากคนในครอบครัว คนรัก หรือกระทั่งคนไม่รู้จักกัน สิ่งที่น่ากังวลมากไปกว่านั้นก็คือสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าผู้กระทำ (ที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย) คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสมควรแล้ว เพราะเหยื่อเป็น “เพศหญิง”

Gender-Based Violence (GBV) คือคำที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้เรียกความรุนแรงดังกล่าว เป็นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ที่ผู้ตกเป็นเหยื่อถูกกระทำความรุนแรงเพราะเพศสภาพของตน ซึ่งไม่ว่าเพศหญิง, เพศชาย หรือ LGBTQ+ ก็สามารถตกเป็น ‘เหยื่อ’ ได้ อย่างไรก็ตาม จากสถิติทั่วโลก ดูเหมือนว่าผู้หญิงและเด็กหญิงมีความเสี่ยงสูงสุดที่จะเผชิญกับความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ

ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่า 1 ใน 3 ของเพศหญิงทั่วโลกเคยถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต นอกจากนี้ การสำรวจเมื่อปี 2018 ยังพบว่า ผู้หญิงและเด็กหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์จำนวน 35 ล้านราย ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ความรุนแรงต่อเพศหญิงเป็นปัญหาวิกฤติระดับโลกอีกด้วย

ทำไมต้องทำร้ายกันเพราะความแตกต่างทางเพศ

ถึงแม้ว่าวิวัฒนาการต่างๆ บนโลกจะพัฒนาจนก้าวหน้าขนาดที่บางสายงานสามารถใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ได้แล้วก็ตาม แต่ในระดับบรรทัดฐานของสังคม แนวคิดเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงฝังรากลึกยากจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆสังคมส่วนใหญ่ยังมองภาพรวมของผู้หญิงว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ นอกจากการเป็นแม่ที่ดี และภรรยาที่ดีแล้ว เพศหญิงยังต้องพึ่งพิงฝ่ายชาย ทำให้เกิดการเหมารวมว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และมีหน้าที่เพียงให้กำเนิดบุตรเท่านั้น ยิ่งในสังคมชายเป็นใหญ่ ที่ยกย่องให้เพศชายมีอำนาจเหนือกว่า เก่งกว่า เป็นผู้นำมากกว่า การให้ค่าของสองเพศที่ไม่เท่ากันนี่เอง จึงอาจนำไปสู่ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศหรือ GBV ได้ 

ความรุนแรงในรูปแบบ GBV ที่พบได้ มีทั้งการคุกคามทางเพศ, การกระทำความรุนแรงต่อร่างกาย-จิตใจ, การข่มขู่ บังคับ หรือควบคุมด้วยการใช้อำนาจที่เหนือกว่า เช่น สามีใช้กำลังบังคับภรรยาให้ทำตามใจตน หรือพ่อทำร้ายร่างกายลูกสาวที่ไม่เชื่อฟัง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้มักส่งผลร้ายต่อร่างกายจิตใจของเหยื่อ หรือกระทั่งอาจทำให้เหยื่อถึงแก่ชีวิตได้ 

สิ่งที่น่ากลัวคือ ผู้มีพฤติกรรม GBV มักไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนทำนั้นผิด พวกเขามักคิดว่า เหยื่อสมควรแล้ว เพราะมีชุดความคิดที่เป็นมายาคติเกี่ยวกับเหยื่อ เช่น ผู้หญิงที่ดี ไม่แต่งตัวโป๊ เมื่อพบเห็นผู้หญิงที่แต่งตัวโชว์เนื้อหนัง จึงเชื่อว่าตนเองจะทำอะไรกับผู้หญิงที่แต่งตัวเช่นนี้ก็ได้ เป็นความผิดของเพศหญิงที่แต่งตัวโป๊เอง ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายชาย ทั้งที่ความจริงแล้ว การแต่งตัวเป็นสิทธิส่วนบุคคล ทุกคนมีสิทธิในร่างกายตนเอง และการแต่งตัวไม่อาจวัด “ความดี” หรือ “คุณค่า” ของคนๆ นั้นได้ แต่เพราะมายาคติที่ผิดเพี้ยนที่มีต่อเพศหญิงนี่เอง จึงทำให้เกิดความรุนแรงรูปแบบ GBV ซ้ำๆ ในสังคมไทย 

เลี้ยงลูกชายอย่างไร โตไปไม่ทำร้ายเพศหญิง

ไม่มีการสอนใดได้ผลมากไปกว่าการเป็นตัวอย่างที่ดี บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยหล่อหลอมแนวคิดความเท่าเทียมกันทางเพศ หากเด็กๆ เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เขาย่อมเรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่คนเราควรปฏิบัติต่อกัน 

ในทางตรงกันข้าม หากเด็กๆ เติบโตขึ้นมากับครอบครัวที่ใช้ความรุนแรง พ่อทำร้ายแม่ ทำร้ายร่างกายลูกๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือการกระทำ พวกเขาย่อมซึมซับสิ่งเหล่านั้น เด็กบางคนอาจรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ดี ไม่ควรทำตาม แต่ขณะเดียวกัน เมื่อไม่เคยเห็นตัวอย่างที่ดี เขาก็ย่อมไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำคืออะไร

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองสามารถช่วยปลูกฝังแนวคิดความเท่าเทียมทางเพศ และการปฏิบัติตนต่อทุกคนในสังคมด้วยการเคารพให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นเพศใด ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ 

  • คุยกับลูกเรื่องสิทธิสตรี: วิธีคุยเรื่องนี้อย่างง่ายที่สุดคือ แนะนำให้ลูกอ่านหนังสือเกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิง เช่น เรื่องราวของ Malala Yousafzai วัย 15 ปีที่ต่อสู้เพื่อสิทธิการศึกษาหลังจากถูกกลุ่มก่อการร้ายคุกคาม หรืออาจเปิดประเด็นชวนคุยจากเรื่องที่เด็กทุกคนคุ้นเคย อย่าง เจ้าหญิงนิทรา หรือกระทั่งสโนไวท์ ที่นอนหมดสติอยู่แล้วจู่ๆ เจ้าชายก็มาจุมพิต ถามลูกว่าสิ่งที่เจ้าชายทำถูกต้องหรือไม่ ลูกคิดเห็นอย่างไร ก่อนเปิดประเด็นให้ลูกคิดตามว่า การจุมพิตของเจ้าชายคือการละเมิดร่างกายของเจ้าหญิงหรือเปล่า ถ้าลูกเป็นเจ้าชายลูกจะทำเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
  • เป็นผู้ชายร้องไห้ได้: เปิดโอกาสให้ลูกแสดงความรู้สึก ไม่ควรปลูกฝังแนวคิดว่า เป็นผู้ชายไม่ร้องไห้ หรือ การร้องไห้เท่ากับอ่อนแอ เพราะไม่ว่าเพศไหน ทุกคนย่อมเจ็บได้ ร้องไห้เป็น การปลูกฝังแนวคิด “ลูกผู้ชาย” ด้วยการสร้างภาพความแข็งแรง เป็นผู้ปกป้อง ไม่แสดงความรู้สึก เป็นการสร้างความคาดหวังเกินจริงที่อาจสร้างความกดดันให้ลูกชายโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ตัว สิ่งที่ควรทำคือ ช่วยสะท้อนอารมณ์ให้ลูก เช่น เมื่อลูกหัวเสียเพราะทะเลาะกับเพื่อน ควรถามโดยระบุอารมณ์ว่า ลูกกำลังหงุดหงิดใช่ไหม เพราะโดยทั่วไปเมื่อคนเรารู้ว่าตนเองกำลังรู้สึกเช่นใด ก็จะสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น หรือเมื่อลูกเสียใจ ควรแสดงความเห็นอกเห็นใจ รับฟังแทนการตัดสินและบอกให้ลูกหยุดร้องไห้
  • ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่ทำร้ายข้าวของ: การเปิดโอกาสให้ลูกชายได้แสดงความรู้สึก ไม่กดเก็บอารมณ์ไว้เป็นเรื่องที่ดี แต่กระนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเกิดความรู้สึกเชิงลบ เช่น โศกเศร้า เสียใจ ผิดหวัง แล้วจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมรุนแรงได้ ผู้ปกครองควรสนับสนุนให้เด็กๆ แสดงความรู้สึก แต่ก็กำหนดขอบเขตการแสดงพฤติกรรมด้วยกฎ 3 ประการคือ ไม่ทำร้ายตัวเอง ไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ทำร้ายข้าวของ เพราะแต่ละคนมีสิทธิที่จะรู้สึกอย่างไรก็ได้ แต่ทั้งนี้การแสดงออกเชิงพฤติกรรมนั้นจำเป็นต้องมีขอบเขต 
  • คุยเรื่องเพศกับลูก: แม้เพศสัมพันธ์จะเรื่องธรรมชาติ ที่เด็กๆ อาจเรียนรู้ได้เองตามวัย แต่การเรียนรู้จากสื่อต่างๆ อาจไม่ได้สอนเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกันได้เท่ากับการเรียนรู้ผ่านการแนะนำของพ่อแม่ สอนให้ลูกรู้จักเรื่อง Consent หรือ การยินยอม การมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้องเกิดจากการยินยอมของทั้งสองฝ่าย หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมแต่ถูกบังคับ นั่นเท่ากับการละเมิดซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดเข้าข่ายทำร้ายผู้อื่น นอกจากนี้ สอนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่ควรพูดถึงด้วย 

สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน มีเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นมากมายรอบตัวลูกหลานของเรา และสิ่งต่างๆ เหล่านั้นล้วนมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมตัวตนของลูกว่าจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไร หน้าที่ของพ่อแม่คือการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ุแห่งความคิดที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ลูกสามารถคัดกรองสิ่งๆ ต่างๆ ที่ผ่านเขามาและเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเห็นคุณค่าในมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็ตาม 

แหล่งอ้างอิง (Sources) :

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

ภัยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กๆ ของเรา ดังนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูควรสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ เพื่อให้เด็กมี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน
Starfish Academy

ฝึกเด็กเล็กเอาตัวรอดจากภัยในชีวิตประจำวัน

Starfish Academy
1129 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1706 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1635 ผู้เรียน
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
43:36
Starfish Academy

108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น

Starfish Academy
226 views • 1 ปีที่แล้ว
108 ปัญหาพ่อแม่ และลูกวัยรุ่น
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
05:59
Starfish Academy

สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต

Starfish Academy
176 views • 2 ปีที่แล้ว
สิทธิในร่างกายแบบไหนที่เรียกว่าอยู่ในขอบเขต
EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ
30:00
Starfish Labz

EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ

Starfish Labz
2722 views • 1 ปีที่แล้ว
EP:1 Chef’s Table Eat & EDUCATE How to พ่อแม่ยุคใหม่ ทำงานเก่ง เลี้ยงลูกเป็นเลิศ
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่
30:00
Starfish Academy

เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่

Starfish Academy
228 views • 1 ปีที่แล้ว
เราควรเลี้ยงลูกแบบไหน? แบบเพื่อน vs แบบพ่อแม่