13 results for "การพัฒนาวิชาชีพ"

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56

เขียน ว.PA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

การเขียน ว.PA
05:24

การเขียน ว.PA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
197 views 2 เดือนที่แล้ว
การเขียน ว.PA
เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหาร
11:30

เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
774 views 2 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ ว.PA กับบทบาทของผู้บริหาร
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

รีวิวการเขียน ว.PA Style ครูกั๊ก
08:54

รีวิวการเขียน ว.PA Style ครูกั๊ก

Starfish Academy
Starfish Academy
6573 views 3 เดือนที่แล้ว
รีวิวการเขียน ว.PA Style ครูกั๊ก
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
06:52

4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย

Starfish Academy
Starfish Academy
111 views 3 เดือนที่แล้ว
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
03:09

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
Starfish Academy
55 views 6 เดือนที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
475 views 6 เดือนที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
11:15

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
125 views 7 เดือนที่แล้ว
9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
03:16

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
Starfish Academy
242 views 2 ปีที่แล้ว
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
11:14

แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
63 views 2 ปีที่แล้ว
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video