Hashtag การพัฒนาวิชาชีพ

15 results for "การพัฒนาวิชาชีพ"

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
05:05
Starfish Academy

Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)

Starfish Academy
400 views • 1 ปีที่แล้ว
Success Story โครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)
6 แนวทางการทำ วPA ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
08:50
Starfish Academy

6 แนวทางการทำ วPA ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

Starfish Academy
1055 views • 1 ปีที่แล้ว
6 แนวทางการทำ วPA ให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
08:56
Starfish Academy

เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน

Starfish Academy
730 views • 1 ปีที่แล้ว
เขียน วPA อย่างไร? ให้เกิดคุณค่ากับนักเรียน
การเขียน วPA
05:24
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเขียน วPA

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1207 views • 2 ปีที่แล้ว
การเขียน วPA
เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหาร
11:30
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5775 views • 2 ปีที่แล้ว
เส้นทางสู่ วPA กับบทบาทของผู้บริหาร
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
05:22
Starfish Academy

6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ

Starfish Academy
578 views • 2 ปีที่แล้ว
6 เรื่องต้องรู้ ก่อนส่งไฟล์ดิจิทัลกับการขอมี หรือขอเลื่อนวิทยฐานะ
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
08:54
Starfish Academy

รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก

Starfish Academy
18724 views • 2 ปีที่แล้ว
รีวิวการเขียน วPA Style ครูกั๊ก
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
06:52
Starfish Academy

4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย

Starfish Academy
156 views • 2 ปีที่แล้ว
4 ปัจจัยสำคัญ ปลดล็อกการศึกษาไทย
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5418 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
03:09
Starfish Academy

วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ

Starfish Academy
44415 views • 2 ปีที่แล้ว
วิทยฐานะแบบใหม่ ปรับ Mindset อย่างไรในมุมมองของผู้บริหารฯ
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
03:43
Starfish Academy

การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่

Starfish Academy
2783 views • 2 ปีที่แล้ว
การเตรียมตัวกับวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
05:56
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1359 views • 2 ปีที่แล้ว
PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่แบบไม่หลงทาง
9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
11:15
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
162 views • 2 ปีที่แล้ว
9 เรื่องต้องรู้เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะแบบใหม่
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
03:16
Starfish Academy

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish

Starfish Academy
265 views • 4 ปีที่แล้ว
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกับ Starfish
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video
11:14
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
102 views • 4 ปีที่แล้ว
แนวทางการพัฒนาพระสอนศีลธรรมแกนนำด้วยกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ Official Video