น้องบุ๊ค Elevenfinger "แร๊พเปอร์"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
1132 views • 1 ปีที่แล้ว

น้องบุ๊ค ElevenFinger จากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง เด็กที่มีความสามารถในการร้องเพลงแร็พ มีความรัก ความฝัน ในการทำสิ่งที่ตัวเองชอบ มีเป้าหมายในชีวิต ไม่ยอมแพ้ และทำมันอย่่างเต็มความสามารถ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกาย กิจกรรมเคลื่ ...

ปฐมวัย ประถมศึกษา การเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร

การเคลื่อนไหวประกอบเพลงกระตุ้นการเรียนรู้ได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
1158 ผู้เรียน

การสร้างช่องทางรับเงิน สำหรับมือใหม่หัดขายออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

เรียนรู้ช่องทางการรับชำระเงินและสร้างกระเป๋าเงินออนไลน์ สร้าง QR-Code สำหรับรับชำระเงิน

วัยรุ่น ทักษะอาชีพ ขายของออนไลน์
การสร้างช่องทางรับเงิน สำหรับมือใหม่หัดขายออนไลน์

การสร้างช่องทางรับเงิน สำหรับมือใหม่หัดขายออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy
21 ผู้เรียน

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เกร็ดความรู้และเคล็ดลับเพื่อพ่อแม่ • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นการสอนที่สร้างสถานการณ์ให้คล้ายกับความเป็นจริง โดยให้ผู้เรียนแสดงตามความรู้ ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ปฐมวัย ประถมศึกษา
บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

บทบาทสมมติกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
784 ผู้เรียน

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
การรู้จักตนเอง

พหุปัญญา (Multiple Intelligences) หรือ ปัญญาหลากหลายด้านของมนุษย์ ซึ่งเป็นการอธิบายความสามารถทางสมองของมนุษย์ ...

ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้พัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล พหุปัญญา
อัจฉริยะ 8 ด้าน

อัจฉริยะ 8 ด้าน

Starfish Academy
Starfish Academy
665 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

มาใช้ชีวิตให้มัน Plus Ultra กันเถอะ

มาใช้ชีวิตให้มัน Plus Ultra กันเถอะ

Starfish Academy
Starfish Academy

เกริ่นนำสักเล็กน้อย......ตัวเราเองก็เป็นโอตาคุมากๆ นะคะ ดูการ์ตูนตั้งแต่อนุบาล ปัจจุบันนี้เราก็ยังติดการ์ตูนไม่หาย ทำหมดค่ะ ทั้งดูอนิเมะ อ่านมังงะ ซื้อฟิกเกอร์ ต่อกันพลาบ้าง และด้วยความที่ติดการ์ตูน เราเลยอยากจะส่งต่อทั้งความสนุก ความคลั่งตัวการ์ตูน และข้อ ...

292 views 17.04.21
มาใช้ชีวิตให้มัน Plus Ultra กันเถอะ
Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?

Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Passion ความหมายของมันคือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อต้องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นเช้าขึ้นมาอย่างมีพลัง และหัวใจที่จะทำสิ่งนั้น เพราะเรารักที่จะทำมัน และทำต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยจนกว่าความฝันของเราจะเป็นจริง“Passion เป็นสิ่งที่ฉุดเรา ...

324 views 24.03.21
Passion จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร?
เราจะหา Passion กันเจอได้อย่างไร?

เราจะหา Passion กันเจอได้อย่างไร?

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Passion เป็นเหมือนแรงขับ และแรงผลักให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้ เป็น ‘Why’ เป็นเหตุผลที่ทำให้เราทำในสิ่งที่เราทำอยู่ และทำให้เรามีแรงก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม งานที่มาพร้อม Passion จะทำให้เรามีความสุขไม่ว่างานจะหนักห ...

436 views 21.08.20
เราจะหา Passion กันเจอได้อย่างไร?