การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

การเรียนรู้เรื่อง ชะลอการตัดสินนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อชะลอการตัดสินและจะทำให้เข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งไม่ด่วนตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็ก

เรียนรู้เรื่อง การตัดสินคืออะไร ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

บ่อยครั้งที่เด็กมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราอาจจะมองว่าไม่ควรทำหรือผิดและเราด่วนตัดสินพฤติกรรมนั้น ๆ ในทันทีที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับตอบสนองทันที ซึ่งการตัดสินและตอบสนองทันทีนั้น อาจจะทำให้เราพลาดที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของเด็กซึ่งส่งผลต่อการตอบสนอง ของเราและอาจจะทำให้เราตอบสนองได้อย่างผิดพลาด ซึ่งการชะลอการตัดสินจะเป็นทักษะที่ทำให้เราไม่ด่วนตัดสินและค้นหาสาเหตุหลักของพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

Learning Outcomes

การตัดสินคืออะไร

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสิน

วิธีการชะลอการตัดสิน

ทดลองชะลอการตัดสินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

Tags

ผู้เขียน

นายนภดล บุตรสาทร
นายนภดล บุตรสาทร

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

การตัดสินคืออะไร

การตัดสินคืออะไร

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
การตัดสินคืออะไร
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสิน

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสิน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสิน
วิธีการชะลอการตัดสิน

วิธีการชะลอการตัดสิน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
วิธีการชะลอการตัดสิน
ทดลองชะลอการตัดสินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

ทดลองชะลอการตัดสินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ