การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

การชะลอการตัดสินต่อพฤติกรรมของนักเรียน

การเรียนรู้เรื่อง ชะลอการตัดสินนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการแยกแยะความจริงออกจากความคิดเห็น เพื่อชะลอการตัดสินและจะทำให้เข้าใจเด็กมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งไม่ด่วนตอบสนองต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็ก

รายละเอียดคอร์ส

บ่อยครั้งที่เด็กมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราอาจจะมองว่าไม่ควรทำหรือผิดและเราด่วนตัดสินพฤติกรรมนั้น ๆ ในทันทีที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับตอบสนองทันที ซึ่งการตัดสินและตอบสนองทันทีนั้น อาจจะทำให้เราพลาดที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของเด็กซึ่งส่งผลต่อการตอบสนอง
ของเราและอาจจะทำให้เราตอบสนองได้อย่างผิดพลาด ซึ่งการชะลอการตัดสินจะเป็นทักษะที่ทำให้เราไม่ด่วนตัดสินและค้นหาสาเหตุหลักของพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

Learning Outcomes

การตัดสินคืออะไร

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสิน

วิธีการชะลอการตัดสิน

ทดลองชะลอการตัดสินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

ผู้เขียน

นายนภดล บุตรสาทร
นายนภดล บุตรสาทร

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

4 บทเรียน

การตัดสินคืออะไร

การตัดสินคืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสิน

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตัดสิน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการชะลอการตัดสิน

วิธีการชะลอการตัดสิน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทดลองชะลอการตัดสินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

ทดลองชะลอการตัดสินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การตัดสินคืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 5421 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

276 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.09.22

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ