การประเมินการสอนของตนเอง

การประเมินการสอนของตนเอง

การประเมินการสอนของตนเอง เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพการสอน ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และโรงเรียน เพราะทำให้ครูได้ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ ๆ กระตุ้นให้ครูคิดวิเคราะห์ ประเมินผลงาน และหาวิธีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อและการทำงาน

รายละเอียดคอร์ส

ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนวความคิด และประโยชน์ของการประเมินการสอนด้วยตนเอง ขั้นตอนในการประเมินการสอน การออกแบบเครื่องมือการประเมินตนเอง รวมถึงการสรุปผลและการนำข้อมูลไปพัฒนาการสอน เพื่อให้ครูนำผลการประเมินไปพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง ช่วยให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Learning Outcomes

สามารถสรุปผล และนำข้อมูลไปพัฒนาการสอนได้

สามารถออกแบบเครื่องมือการประเมินตนเองได้

เข้าใจขั้นตอนในการประเมินการสอน

เข้าใจแนวความคิด และประโยชน์ของการประเมินการสอนด้วยตนเอง

4 บทเรียน

แนวความคิด และประโยชน์ของการประเมินการสอนด้วยตนเอง

แนวความคิด และประโยชน์ของการประเมินการสอนด้วยตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ขั้นตอนในการประเมินการสอน

ขั้นตอนในการประเมินการสอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การออกแบบเครื่องมือการประเมินตนเอง

การออกแบบเครื่องมือการประเมินตนเอง

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสรุปผลและการนำข้อมูลไป   พัฒนาการสอน

การสรุปผลและการนำข้อมูลไป พัฒนาการสอน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.03.24

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ