ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา

ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการพัฒนา

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะร่วมกัน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

รายละเอียดคอร์ส

ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เรียกว่า ชุมชนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา PLC ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ ลักษณะชุมชนการเรียนรู้ที่ดีและน่าสนใจ รวมถึงวิธีการเข้าร่วมชุมชนของ Starfish Community ในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในการจัดการศึกษา

Learning Outcomes

เข้าใจความหมายของชุมชนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา PLC

เข้าใจลักษณะชุมชนการเรียนรู้ที่ดี

สามารถแนะนำชุมชนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

เข้าใจวิธีการเข้าร่วมชุมชนของ Starfish Community

4 บทเรียน

ความหมายของชุมชนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา PLC

ความหมายของชุมชนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา PLC

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ลักษณะชุมชนการเรียนรู้ที่ดี

ลักษณะชุมชนการเรียนรู้ที่ดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ชุมชนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วิธีการเข้าร่วมชุมชนของ Starfish Community

วิธีการเข้าร่วมชุมชนของ Starfish Community

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.03.24

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ