ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

ประสาทสัมผัสทั้งห้าพัฒนาเด็กได้อย่างไร

การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า จะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญ หน้าที่ ประเภทของประสาทสัมผัสทั้งห้า การจัดกิจกรรม รวมไปถึงสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัย

รายละเอียดคอร์ส

เด็กปฐมวัยเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการใช้สายตาในการมองและการสังเกต การสัมผัสสิ่งต่างๆเพื่อให้รู้ว่านุ่มหรือแข็ง ด้วยการใช้มือและอวัยวะทางกายในการสัมผัสจับต้อง การรับรู้กลิ่นว่าหอมหรือเหม็นด้วยการใช้จมูกในการดมกลิ่น การฟังเสียงว่าไพเราะน่าฟังหรือเสียงดังรบกวนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางหู และการรับรู้เกี่ยวกับรสชาติอาหารว่า หวาน เปรี้ยว เค็ม ด้วยการใช้ลิ้นชิมรส การเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าเป็นการสำรวจสิ่งต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา

Learning Outcomes

ประสาทสัมผัสคืออะไร

รู้จักประสาทสัมผัสทั้งห้า

ประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้งห้า

สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

4 บทเรียน

ประสาทสัมผัสคืออะไร

ประสาทสัมผัสคืออะไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
รู้จักประสาทสัมผัสทั้งห้า

รู้จักประสาทสัมผัสทั้งห้า

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้งห้า

ประโยชน์ของประสาทสัมผัสทั้งห้า

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ประสาทสัมผัสคืออะไร
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 4946 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

282 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ