การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

การวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ

ในการระบาดของโรคโควิด- 19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้จึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อช่วยฟื้นฟูการเรียนรู้ที่ถดถอยของนักเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว และคณะครูได้มีการระดมความคิดเห็น วางแผน เพื่อหาวิธีการ และเครื่องมือ ที่จะช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่

รายละเอียดคอร์ส

การเรียนรู้ที่ถดถอยของผู้เรียน เป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งสร้างอุปสรรคทางการเรียนรู้เนื่องจากต้องเรียนทางไกล โรงเรียนบ้านปลาดาวจึงต้องมีการวางแผนโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียน โดยจัดทำหลักสูตรและจัดส่งไปที่บ้านของนักเรียน พร้อมส่งครูลงพื้นที่ไปยังชุมชนเพื่อทำงานร่วมกับผู้ปกครอง และอาสาชุมชน ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อยู่ที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามแก้ไขปัญหาที่พบในแต่ละบ้านได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น

Learning Outcomes

การตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียน

วางแผนการลงพื้นที่และมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงาน

การจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

4 บทเรียน

การตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียน

การตั้งเป้าหมายในการฟื้นฟูความรู้ถดถอยของนักเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
วางแผนการลงพื้นที่และมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงาน

วางแผนการลงพื้นที่และมาตรการความปลอดภัยในการดำเนินงาน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน

การจัดตารางเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

281 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
07.03.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ