โรงเรียนแห่งความสุขตามหลักสิทธิเด็ก

โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข เป็นปัจจัยพื้นฐานตามหลักสิทธิเด็กในการสร้างโรงเรียนแห่งความสุข

เรียนรู้เรื่อง โรงเรียนปลอดภัย ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนนี้จะเป็นแนวทางสำหรับคุณครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน เป็นแนวทางการดูแลช่วยเหลือผ่านมาตรการตามหลักสิทธิเด็ก เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนในเวลาที่ต้องมาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งห้องเรียนแห่งความสุขคุณครูจะต้องอยู่กับเด็กๆ ตลอดเวลาในช่วงที่อยู่โรงเรียน คือสถานที่ที่สามารถปลูกฝังให้เด็กมีพื้นที่ปลอดภัยและได้แสดงความคิดเห็น โดยผ่านความรักความเมตตาส่งผลให้เด็กมีความสุข สนุกสนานในการเรียนรู้และอยากมาโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นแหล่งความสุขที่สามารถเกิดขึ้นในใจของเด็ก

Learning Outcomes

โรงเรียนปลอดภัย

ห้องเรียนแห่งความสุข

ว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก

ถามตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

27.12.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

โรงเรียนปลอดภัย

โรงเรียนปลอดภัย

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
โรงเรียนปลอดภัย
ห้องเรียนแห่งความสุข

ห้องเรียนแห่งความสุข

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ห้องเรียนแห่งความสุข
ว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก

ว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
ว่าด้วยเรื่องสิทธิเด็ก
ถามตอบทุกข้อสงสัย ในเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข

ถามตอบทุกข้อสงสัย ในเรื่องโรงเรียนแห่งความสุข