BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ของคนในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัยสูงอายุ ให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ การทำงาน สามารถแก้ปัญหาในด้านวิชาชีพ รวมถึงปัญหาในชีวิตจริงได้ พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

รายละเอียดคอร์ส

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัยสูงอายุ ให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความสามารถในการเรียนรู้ การทำงาน สามารถแก้ปัญหาในด้านวิชาชีพ รวมถึงปัญหาในชีวิตจริงได้

Learning Outcomes

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning : BBL)

ลักษณะของกิจกรรม Brain-Based Learning : BBL

ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม

เทคนิคในการจัดการเรียนรู้

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning : BBL

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง Brain-Based Learning : BBL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ลักษณะของกิจกรรม Brain-Based Learning : BBL

ลักษณะของกิจกรรม Brain-Based Learning : BBL

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม

ขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคในการจัดการเรียนรู้

เทคนิคในการจัดการเรียนรู้

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
29.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ