ศิลปะแห่งการตั้งคำถามในห้องเรียน

ศิลปะแห่งการตั้งคำถามในห้องเรียน

“การตั้งคำถาม” ถือเป็นเครื่องมือการสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งที่คุณครูสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

รายละเอียดคอร์ส

การตั้งคำถาม ถือเป็นเครื่องมือการสอนที่สำคัญของคุณครูที่คุณครูสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน โดยเฉพาะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการที่คุณครูจะตั้งคำถามที่ดีได้นั้น ควรคำนึงถึง ความสำคัญของการการตั้งคำถาม ลักษณะและประเภทของคำถาม เทคนิคการตั้งคำถาม และวิธีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการถามตอบ

Learning Outcomes

เข้าใจความสำคัญของการตั้งคำถามและบทบาทของคำถามในห้องเรียน

เข้าใจระดับและลักษณะของคำถามแต่ละประเภทกับการพัฒนาการคิดของนักเรียน

เทคนิคและวิธีการตั้งคำถามเพื่อส่งเสริมการคิดของนักเรียน

เทคนิคการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการถาม-ตอบ

ผู้เขียน

รณกฤต ไชยทอง
รณกฤต ไชยทอง

ปัจจุบันเป็นครูส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ สุขุมวิท 107 นอกจากนี้เป็นครูแกนนาในโครงการก่อการครู รุ่นที่ 2 และเป็นหัวหน้าทีมครูแกนนาจัดตั้งกลุ่ม “ก่อการครูสีรุ้ง”เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้และเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูผู้สอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ นอกจากนี้เป็นวิทยากรให้กับนิสิตครู/ครูและผู้สนใจในเรื่องการเห็นคุณค่าและการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และการเป็นครูในศตวรรษที่ 21

4 บทเรียน

ทำไมคุณครูถึงต้องตั้งคำถาม?

ทำไมคุณครูถึงต้องตั้งคำถาม?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การตั้งคำถามมีผลต่อการคิดเช่นใดหนอ?

การตั้งคำถามมีผลต่อการคิดเช่นใดหนอ?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เทคนิคเด็ดๆ หากครูอยากเป็น “นักถาม”

เทคนิคเด็ดๆ หากครูอยากเป็น “นักถาม”

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
อยากสร้างห้องเรียนแห่งการถาม ทำอย่างไร?

อยากสร้างห้องเรียนแห่งการถาม ทำอย่างไร?

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง ทำไมคุณครูถึงต้องตั้งคำถาม?
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 676 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
14.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ