วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก การเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเรื่องยากยิ่ง เกิดมาแล้วได้พบ พระพุทธศาสนาก็ยิ่งยากนัก อย่าได้เสียโอกาสที่ได้เกิดมาในชาตินี้เลย จงเร่งความเพียรเพื่อทำที่สุดสิ้นแห่งกองทุกข์ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยการเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔

รายละเอียดคอร์ส

สติปัฏฐานเป็นทางสายเอก และเป็นทางสายเดียวที่ทำให้ผู้ดำเนินตามทางนี้ ถึงความบริสุทธิ์ หมดจดต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพราะ “หนทางนี้เป็นหนทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์ หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย เพื่อความก้าวล่วงเสียได้ด้วยความโศกและความร่ำไร เพื่อดับทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน”

Learning Outcomes

รู้จักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ กาย เวทนา จิต ธรรม

แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

Active Learning ตามแนวสติปัฏฐาน4

ผู้เขียน

พระครูใบฏีกาจักรวาล สุเมโธ
พระครูใบฏีกาจักรวาล สุเมโธ

หัวหน้าสงฆ์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรายมูล) พระสอนศีลธรรมต้นแบบ รุ่นที่ ๑ จากสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4 บทเรียน

รู้จักวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4

รู้จักวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ  กาย เวทนา จิต ธรรม

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ กาย เวทนา จิต ธรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

แนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Active Learning ตามแนวสติปัฏฐาน 4

Active Learning ตามแนวสติปัฏฐาน 4

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
30.09.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ