Starfish Education ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

11 เดือนที่แล้ว
382 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศ พร้อมมอบสวัสดิการให้กับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม

"เนื่องด้วยเดือนมิถุนายน เป็นเดือน Pride Month หรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ)"

Starfish Education เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกัน เราสนับสนุนให้เพศที่มีความหลากหลายได้รับสวัสดิการเหมือนคู่ชายหญิงทั่วไป โดยเรามีนโยบาย "ให้คู่สมรสหรือคู่ชีวิตโดยไม่จำกัดเพศของพนักงานมีสิทธิได้รับสวัสดิการทั้งหมดตามข้อบังคับ เช่นเดียวกับพนักงานที่เป็นสามี หรือภรรยา หรือคู่ชีวิต"

กับการมอบสวัสดิการสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลายในองค์กร ได้แก่ การลาฌาปนกิจคู่ชีวิต, ลาเพื่อพาบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวหรือคู่ชีวิตไปพบแพทย์, ลาเนื่องจากภรรยาหรือคู่ชีวิตคลอดบุตร นอกจากนี้ ยังครอบคลุมไปถึงสิทธิที่ให้กับคู่ชีวิตของพนักงาน อาทิ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

เราเชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อม เพื่อหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคและการได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม สำหรับกลุ่มบุคลากรที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน จะช่วยสร้างสร้างบรรทัดฐานใหม่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลาย ทั้งในองค์กรให้กับพนักงานและสังคมไทยร่วมกัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

กพฐ.ปรับลดตัวชี้วัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551

22.05.23

ก.ค.ศ. ไฟเขียวปรับเกณฑ์ตัดสินประเมิน วPA ใหม่

02.05.23

ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ Starfish Education จัด Workshop ติดอาวุธให้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดนนทบุรี

12.05.23

สมศ. ประกาศ “กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา”

09.05.23

Starfish Education ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และ 13 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Starfish Partnership

18.05.23

มูลนิธิสตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น ร่วมติดตามองคมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่ใช้นวัตกรรม Starfish ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

26.05.23