ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

30 วันที่แล้ว
1279 views
โดย Starfish Labz
ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

13 มีนาคม 2567 - พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมประสานภารกิจ ครั้งที่ 11/2567 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ โดยภายหลังการประชุม รมว.ศธ. พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการ กอศ. แถลงข่าวสรุปดังนี้

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา PISA

 • รมว.ศธ. คาดการณ์ว่าผลสอบ PISA ปี 2565 ของนักเรียนไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอน
 • มีการทบทวนเรื่องการประเมินผลของโรงเรียน พบว่านักเรียนขาดทักษะในการทำข้อสอบ และบางโรงเรียนยังมีข้อจำกัดเรื่องระบบ
 • มีการสำรวจความพร้อมของระบบเพื่อรองรับนักเรียนที่จะเข้ามาทำแบบทดสอบ PISA ในระบบได้ทั่วประเทศ
 • ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของโรงเรียนที่มีผลสอบสูง นำวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการมาแบ่งปันวิธีคิด Reskill เป็นต้นแบบให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน
 • สืบค้นข้อมูลถึงผลสอบ O-net ในใบระเบียนที่หายไป เน้นย้ำมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

เสนอยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'พิธีไหว้ครู' เป็นมรดกโลก

 • รมว.ศธ. เผยแผนขับเคลื่อนใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เพื่อตอบกระแสสังคมให้ทั่วโลกยอมรับ
 • เน้นย้ำความสำคัญของการสักการะตอบแทนคุณครู

ของบกลางจ้างนักการภารโรง

 • ศธ. เสนอของบประมาณปี 2567 กว่า 6 พันล้านบาท แต่ถูกคณะกรรมาธิการฯ ไม่อนุมัติ
 • เตรียมเสนอของบกลางให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

สั่งซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2567

 • สพฐ. มอบหมายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ดูภาพรวมในเรื่องการจัดระบบการสั่งซื้อหนังสือเรียน
 • เน้นย้ำการพิจารณาซื้อหนังสืออิงมาตรการกลาง เลือกหนังสือที่มีคุณภาพดี ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้

ความรุนแรงในสถานศึกษากรณีทำโทษนักเรียน

 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันความรุนแรง ให้ความปลอดภัยกับนักเรียนในสถานศึกษา
 • เร่งดำเนินการช่วยเหลือและสืบข้อเท็จจริง หาวิธีป้องกันอย่างต่อเนื่อง
 • แนวโน้มการใช้ความรุนแรงกับผู้เรียนลดลง

ชื่นชมนักเรียนช่วยเหลือรถเกิดอุบัติเหตุ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจมน้ำ

 • รมว.ศธ. ชื่นชมนักเรียนหัวใจจิตอาสา นำทักษะและประสบการณ์จากวิชาลูกเสือ ช่วยเหลือผู้อื่นในเหตุฉุกเฉิน
 • ฝากคุณครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการต่อยอดในเรื่องดังกล่าว
 • ยกตัวอย่างนักเรียนฮีโร่ที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและนักท่องเที่ยวจมน้ำ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ moe360.blog/2024/03/13/moe-130367/Share:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

ศธ. มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา เตรียมเสนอ "พิธีไหว้ครู" ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

02.04.24

การศึกษายุคใหม่ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์นโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

14.03.24

มหกรรมวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่ ๕๙-๖๐ โชว์ผลงาน Makerspace กระตุ้นนักเรียนคิดสร้างสรรค์

14.03.24

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

02.04.24

Starfish Education มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม Focus Group หัวข้อ "องค์ประกอบ 9 ด้าน ในการบริหารจัดการโรงเรียน" และ Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21

02.04.24

Starfish Education ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

14.03.24