Starfish Education ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ #EdTech เตรียมความพร้อมงาน Bett Asia 2022 Roadshow

2 ปีที่แล้ว
488 views
โดย Starfish Labz
Starfish Education ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ #EdTech เตรียมความพร้อมงาน Bett Asia 2022 Roadshow

ดร.แพร CEO Starfish Education ร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์กับผู้นำด้าน #EdTech เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมดิแอทธีนี

นำโดย H.E. Mr. Mark Gooding OBE เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำราชอาณาจักรไทยได้มากล่าวต้อนรับและทักทายแขกผู้มีเกียรติ

และนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทยร่วมกล่าวเปิดงานพร้อมแถลงการณ์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของสหราชอาณาจักรและไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสวนาครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับโลก Bett Asia 2022 Roadshow ในเดือนตุลาคม 2565 กรุงเทพฯ 

เพื่อจุดประกายความร่วมมือระหว่างนักการศึกษาแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ให้ผนึกกำลังกันระดมความคิด และลงมือเร่งแก้ปัญหาด้านการศึกษา ช่วยพัฒนาศักยภาพครูให้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล สร้างพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคต

หลังจากนั้นจึงเริ่มเสวนาย่อยในหัวข้อ ‘Education as a catalyst for change’ กับสถาบัน HE และ K12 เพื่อสำรวจหานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่ มาใช้ฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอยในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างนักการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

ดำเนินรายการโดย นายเบน มอร์ลี่ย์ (Ben Morley) 

ผู้อำนวยการกรมการค้ากระทรวงพาณิชย์สหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย (DIT)

วิทยากร 3 ท่าน ได้แก่

นายจอห์น กวิน โจนส์ (John Gwyn Jones MBE) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FOBISIA (Federation of British International Schools in Asia)

ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช. และองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

และ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สตาร์ฟิช เอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม (Starfish Education)

Share:
|