18 รูปแบบการเรียนรู้ด้วย Edtech ที่น่าจับตามองในปี 2022

2 ปีที่แล้ว
4656 views
โดย Starfish Labz
18 รูปแบบการเรียนรู้ด้วย Edtech ที่น่าจับตามองในปี 2022

ยิ่งบริษัทเกี่ยวกับเทคโลยีการศึกษา (Edtech) ผุดมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนทางไกล (Remote) หรือการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Class) มากขึ้นเท่าไหร่ โลกของเทคโนโลยีการศึกษาก็ขยายเติบโตมากขึ้นเท่านั้น 

วันนี้ Starfish Labz นำรูปแบบของ Edtech มาให้ได้รู้จักกันทั้งหมด 18 รูปแบบ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับบางรูปแบบของ Edtech มาก่อนแล้ว แต่อาจจะมีบางอันที่มีความแตกต่างในบางบริบท 

รูปแบบที่ 1 : Asynchronous Learning 

คือรูปแบบการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จำเป็นมาเจอกันในเวลาเดียวกัน หรือถ้าพูดง่าย ๆ ก็คือ ครูผู้สอนสามารถเตรียมการสอนต่าง ๆ ไว้ก่อน แล้วนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามเวลาที่ตัวเองสะดวก 

บางบทเรียนอาจจะเป็นรูปแบบ Asynchronous ทั้งหมด คือผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง จบที่ตนเอง แต่บางบทเรียนอาจจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรียนแบบทางไกล หรือการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดกิจกรรมหรือการอภิปรายแบบสด ๆ 

เทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ในการเรียนแบบ Asynchronous Learning ได้แก่

  1. ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Learning management systems) 
  2. โมดูลที่ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-paced modules)
  3. การฝึกทำข้อสอบแบบออนไลน์ (Online practice quizzes) 
  4. การอัดบทเรียนไว้ล่วงหน้า (Pre-recorded lessons), สัมมนาออนไลน์ (Webinars), การบรรยาย (Lectures), การประชุม (Conferences) 
  5. การจัดประชุมออนไลน์ (Online forums) และกระดานสนทนา (Discussion boards) 

รูปแบบที่ 2 : Blended Learning 

คือรูปแบบการเรียนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์ และสอนสด หรือสอนตัวต่อตัวกับนักเรียน เพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง Online Learning และ Blended Learning คือ การเรียนแบบ Blended Learning จะต้องมีการอภิปรายบทเรียนกันสด ๆ แบบ real time หรือมีการบรรยายสดจากผู้สอน ในขณะที่ Online Learning สามารถเป็นแบบ Asychronous ได้ คือเตรียมการสอนไว้ก่อน แล้วให้ผู้เรียนเลือกเวลาเข้ามาเรียนรู้เอง 

รูปแบบที่ 3 : Content Management System (CMS) 

คือระบบซอฟแวร์ที่ให้ผู้ใช้งานได้เข้าไปสร้าง เปิดสาธารณะ และแชร์เนื้อหาบทเรียนออนไลน์ได้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็ได้แชร์คอร์ส บทเรียนที่โพสงานต่าง ๆ หรือ เอกสารการสอนต่าง ๆ โดยใช้ระบบซอฟแวร์ CMS นี้ เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเว็บไซต์

รูปแบบที่ 4 : Distance Learning 

คือการศึกษาทางไกล ที่มีการเรียนการสอนโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ไกลกัน ใช้วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์โดยอาศัยสื่อประสมในหลายรูปแบบ เช่น การเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Learning), การเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ (Online Learning), หรือการเรียนผ่านระบบดาวเทียม 

รูปแบบที่ 5 : Edtech 

ย่อมากจาก Education technology คือ การจัดหมวดหมู่ของเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุน และให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการศึกษาได้ สามารถรวมไปถึงซอฟแวร์ (Software), ฮาร์ดแวร์ (Hardware), และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้นักเรียนและคุณครูได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้นในห้องเรียน 

รูปแบบที่ 6: Education ICT 

คือการใช้งานข้อมูล และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เพื่อตอบโจทย์จุดประสงค์ด้านการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น การใช้ cloud-based learning software, apps, blogs, หรือ discussion board, digital whiteboard หรือเครื่องมืออื่น ๆ ที่สร้างการเรียนรู้แบบโต้ตอบกันได้ทางออนไลน์ 

รูปแบบที่ 7: Flipped Classroom 

หรือเรียกว่า ห้องเรียนกลับด้าน คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่ง ที่แตกต่างจากวิธีการสอนแบบเดิม โดยให้นักเรียนทำงานต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า ‘การบ้าน’ ให้เสร็จภายในคาบเรียน โดยที่มีคุณครูอยู่ในห้องเรียน เมื่อการบ้านที่ต้องปกติจะต้องกลับไปทำหลังเลิกเรียนเสร็จภายในคาบแล้ว เวลาหลังจากเลิกเรียน คือเวลาของการกลับไปดูวิดีโอต่าง ๆ เนื้อหาบทเรียนอื่น ๆ หรือทำกิจกรรม และกลับมาทำงานต่าง ๆ ในคาบเรียนปกติเหมือนเดิม 

นักเรียนสามารถเรียนรู้ในแบบของตัวเอง และใช้เวลาในห้องเรียนถามคำถาม และขอความช่วยเหลือจากคุณครูได้ในเรื่องการบ้าน ซึ่งการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom สามารถเป็นไอเดียสำหรับการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ได้ ที่เวลาในห้องเรียนของเด็กแต่ละคนมีคุณค่ามาก ๆ สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน 

รูปแบบที่ 8: Hybrid Learning 

เป็นการผสมผสานการเรียนรู้ในห้องเรียน (แบบรักษาระยะห่าง) ควบคู่ไปกับการเรียนออนไลน์ Hybrid learning สามารถผสมผสานระหว่าง Synchronous Learning (การเรียนการสอนที่ทุกคนต้องมาพร้อมกันแบบสด ๆ เช่น การสอนผ่าน ZOOM หรือ Google Meet) กับ Asynchronous Learning ได้ เหมือน การจัดประชุมออนไลน์, มีกระดานสนทนา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เป็นเนื้อหาออนไลน์ 

รูปแบบที่ 9: Instructional Technology 

คือ สิ่งที่สร้าง Classroom Technology Tools (เครื่องมือเทคโนโลยีในห้องเรียน) ที่ช่วยในเรื่องของคำสั่ง และการเรียนรู้ รวมไปถึงระบบซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นในการสร้างคำสั่งให้ง่าย และให้เกิดความสมดุลมากที่เท่าสุดเท่าที่เป็นไปได้ สำหรับครูและนักเรียน 

รูปแบบที่ 10: ITSE

ย่อมาจาก the International Society for Technology and Education คือชุมชนของนักการศึกษาทั่วโลกที่ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงการสอนและการเรียนรู้ ออกแบบนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยีการศึกษา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา 

รูปแบบที่ 11: Learning Management System (LMS) 

คือระบบซอฟแวร์แอปพลิเคชั่นที่ครอบคลุมการลงทะเบียน การติดตาม การส่งบทเรียนออนไลน์ไปให้นักเรียน เมื่อนักเรียนทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบ LMS นี้จะส่งต่องานของนักเรียนไปตามระบบที่ถูกวางไว้ มันสามารถอยู่ในรูปแบบของแบบเรียน (textbook) สื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง (material) ข้อสอบออนไลน์(online quiz) ที่ถูกมัดรวมกันให้เป็น 1 Course ในการจัดส่ง 1 ครั้ง  

รูปแบบที่ 12: Massive Online Open Courses (MOOCs) 

คือ คอร์สเรียนออนไลน์ที่ต้องการให้ผู้เข้าเรียน หรือผู้เข้าดูมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เป็นรูปแบบที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย สำหรับคนที่สนใจอยากเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง MOOCs ทำให้การสื่อสารกว้างขึ้น และเกิดการร่วมมือกันที่เสมือนจริง ตราบใดที่จำนวนผู้ใช้งานมีมากพอ 

รูปแบบที่ 13: NETP

ย่อมาจาก The National Education Technology Plan (NETP) คือนโยบายของภาครัฐ จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อรับรองความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเรียนรู้

รูปแบบที่ 14: Online Program Management (OPM) 

คือรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิติทัล ที่บุคคล หรือองค์กรภายนอกสร้างคอร์สเรียนล่วงหน้า สำหรับนักเรียนที่อยากเรียนรู้ ซึ่งจะดีและง่ายต่อคุณครูที่จะสร้างบทเรียนทั้งหมดเอง และโรงเรียน หรือนักเรียนสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนให้แก่ตัวเองได้ 

รูปแบบที่ 15: Student Information System (SIS)

คือระบบซอฟแวร์ที่ถูกสร้างมาเพื่อติดตาม และวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียน ได้แก่คะแนนสอบ คะแนนการเข้าห้องเรียน หรือคะแนนรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ระบบนี้สามารถช่วยให้คุณครูเห็นว่านักเรียนแต่ละคนต้องการความช่วยเหลืออะไรได้อีกด้วย 

รูปแบบที่ 16: Synchronous Learning 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนต้องมาเจอกัน ในเวลาที่พร้อมกัน เช่น การสอนแบบทั้งห้องพร้อมกันผ่าน VDO ระบบ ZOOM หรือ อาจจะ Breakout room เพื่อสอนแบบตัวต่อตัว การส่งข้อความหากันแบบทันที (Instant Messaging) การ Live ตอบคำถาม เป็นต้น 

รูปแบบที่ 17 : Virtual Classroom 

ห้องเรียนเสมือนจริง คือห้องเรียนผ่านการเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเรียนและถามคำถามได้ ทุกคนในห้องเรียนจะได้ยิน หรือเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เพื่อนทำ  

รูปแบบที่ 18: Webinar 

คือรูปแบบการนำเสนอที่มีหัวข้อที่เจาะจงชัดเจน ที่ถูกจัดขึ้นแบบเสมือนจริง ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาเข้างาน และได้รับเอกสาร วิดีโอ หรือมัลติมีเดียที่ถูกใช้เพื่อในงาน การนำเสนอแบบ Webinar สามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบสด ๆ หรือ อัดไว้ล่วงหน้าก็ได้ 

แปลและเรียบเรียงจาก :

Everything You Need to Know About Education Technology “EdTech” : tinyurl.com/3p2d68jz

Share:
|